Вы здесь

Творча спадщина Олексія Яковича Огульчанського

Творча спадщина Олексія Яковича Огульчанського

(за хронологічним принципом)

 

(30.03.1912 – 13.08.1996)

 

Художні твори Олексія Огульчанського

 

1. Вітрів Кут: Повість. – К.: Молодь, 1959. – 60 с.

2. Пленники леванта. – Запорожье: Книжно-газетное изд-во, 1960. – 52 с.

3. Таємниця Сухої балки: Повість. – К.: Дитвидав, 1961. – 82 с.

4. Острів сріблястих чайок. – К.: Молодь, 1962. – 60 с.

5. У нетрях Джубаю: Повість. – К.: Веселка, 1964. – 63 с.

6. Країна інкурів. Як ми шукали скарб: Повісті: Для серед шкіл. віку. – К.: Веселка, 1971. – 199 с.

7. Хоробрий птах. Лисеня: Маленькі оповідання про розбійницю руду / Південна зоря. – 1072. – 28 березня. – С. 4.

8. Бухта Солодкого коріння: Повість. – К.: Молодь, 1973. – 110 с.

9. Як сплять дельфіни: Повість: Для серед. шкіл. віку. – К.: Молодь, 1979. – 69 с.

10. Вітрів Кут. Скіфське джерело. Як сплять дельфіни: Повісті. – Дніпропетровськ: Промінь, 1982. – 158 с.

11. Знахідка на все життя. Бухта Солодкого коріння. Країна інкурів: Повісті: Для серед шкіл. віку / Рецензент та автор післямови Б.Й. Чалий. – К.: Веселка, 1982. – 254 с.

12. Капітанський кашкет: Оповідання // Веселка. Антологія української літератури для дітей у 3 томах. – Т.3. / Упор. Б.Й. Чайковський. – К.: Веселка, 1985. – 675 с. – С. 445-448.

13. Скарб Солоного лиману: Повісті: Для серед шкіл. віку. – К.: Веселка, 1986. – 198 с.

14. В нетрях Джубаю: Оповідання. – Дніпропетровськ: Промінь, 1989. – 168 с.

 

Науково-популярні видання Олексія Огульчанського

1. Нариси // Всесвіт. – Харків. – 1938.

2. Записки краєзнавця: Нарис. – К.: Молодь, 1955. – 159 с.

3. Юні слідопити: Нарис. – 1958.

3. Кіносценарій телефільму «Билиці Азовського моря» – Запорізька телестудія. – 1975.

4. Северное Приазовье: Путеводитель / М.Ф. Кривошей, А.Я. Огульчанский, А.В. Иванченко. – Днепропетровск: Промінь, 1976.

4. По морю Азовскому: Путеводитель / А.Я. Огульчанский, В.И. Михайличенко. – Днепропетровск: Промінь, 1977. – 48 с.: іл.

5. Заповедники Приазовья: Путеводитель / Огульчанский А.Я., Иванченко А.В., Федоренко Н.Я. – Днепропетровск: Промінь, 1978. – 64 с.: ил.

4. Северное Приазовье: Путеводитель. – 2-е изд., доп. / М.Ф. Кривошей, А.Я. Огульчанский, А.В. Иванченко. – Днепропетровск: Промінь, 1982. – 63 с: ил.

7. По морю Азовскому: Путеводитель. – 2-е изд., доп. / А.Я. Огульчанский, В.И. Михайличенко. – Днепропетровск: Промінь, 1983. – 63 с.: іл.

 

Статті у ЗМІ

1. Огульчанський О. Відкрився музей: [Художній музей ім. Й.І. Бродського] // Червоне Запоріжжя. – 1947. – 19 листопада.

2. Огульчанський О.Я. Степовий університет // Запорізька правда. – 1972. –29 березня. – С. 3.

 

Публікації про життя і творчість Олексія Огульчанського

1. Огульчанський О.Я // Письменники Радянської України: Довідник. – К., 1976. – С. 351.

2. Шеремет М., Ярошенко А. Як сплять дельфіни / Зірка. – 1979. – 05 липня. – С. 3.

3. Чалий Б.Й. Зелені острови творчості Олексія Огульчанського // Огульчанський О.Я. Знахідка на все життя: Повісті: Для серед. шкіл. в. / Рецензент та автор післямови Б.Й. Чалий. – К.: Веселка, 1982. – С. 247-252.

4. Чайковський Б.Й. Олексій Огульчанський // Веселка. Антологія української літератури для дітей у 3 томах. – Т.3. / Упор. Б.Й. Чайковський. – К.: Веселка, 1985. – 675 с. – С. 444-445.

5. Олексій Огульчанський // Письменники Радянської України. 1917-1987. – К., 1988. – С. 442.

6. Премія імені Василя Лісняка – Олексію Огульчанському // Запорізька правда. – 1990. – 7 березня.

7. Премия имени Василия Лисняка – Алексею Огульчанському // Индустриальное Запорожье. – 1990. – 8 марта.

8. Ребро П. Певец Меотиды // Индустриальное Запорожье. – 1992. – 10 апреля.

9. Олексій Огульчанський // Письменники України: Довідник. – Дніпропетровськ, 1996. – С. 214.

10. Будугай О. Гордість літературного Приазов’я / Південна зоря. – 1996. – 12 червня. – С. 2.

11. Огульчанський Олексій Якович // Літературне Запоріжжя: Бібліогр. довідник. – Запоріжжя, 1996. – Вип. 1. – С. 57-60.

12. Некролог з приводу смерті Олексія Огульчанського // Запорізька правда. – 1996. – 16 серпня;

13. Некролог з приводу смерті Олексія Огульчанського // Південна зоря. – 1996. – 17 серпня;

14. Некролог з приводу смерті Олексія Огульчанського // Запорозька Січ. – 1996. – 17 серпня.

15. Некролог з приводу смерті Олексія Огульчанського // Літературна Україна. – 1996. – 5 вересня.

16. Науменко І. Шукач скарбів Приазов’я // Запорізька правда. – 16 липня 1997. – С. 6.

17. Алексей Яковлевич Огульчанский // Орнитологи Украины: Библиографич. справ. – Х., 1999. – Вып. 1. – С. 137.

18. Будугай О. Вивчення пригодницьких творів Олексія Огульчанського на уроках літератури рідного краю / Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – Вип. 5 / Редкол.: П.П. Хропко (відп. ред.), С.С. Кіраль (відп. секр.), В.Ф. Погребенник, І.В. Савченко та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2001. – С. 186-193; /node/1386.

19. Будугай О. Художня своєрідність прози Олексія Огульчанського / Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – Редкол. В.П. Андрущенко, О.Д. Гнідан (відп. ред.), С.С. Кіраль, Е.В. Лузік, М.В. Луцюк (відп. секр.) та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2002. – Вип. 3. – С. 125-135; /node/1387.

20. Науменко І. Олексій Огульчанський // Письменники Запорізького краю / Упор. І.Т. Купріянов. – Запоріжжя: Хортиця, 2002. – С. 75-78.

21. Будугай О. Тематичне й художнє багатство пригодницьких повістей Олексія Огульчанського для дітей / Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – С. 82-92.

22. Будугай О. Виховання в юного покоління милосердя й доброти (на матеріалі пригодницько-шкільних повістей для дітей 1960-1980-х років Б.Комара, О.Огульчанського, А.Давидова) / Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди «Ціннісні засади християнства в духовно-моральному становленні молоді». – 2005. – С. 108-115; /node/1388.

23. Будугай О. Специфіка змалювання культури первісних людей періоду неоліту в історико-пригодницьких повістях для дітей «Країна інкурів» О. Огульчанського та «Цілющий камінь» А. Давидова: Тези / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Традиція і культура». – К., 2005. – С. 6-8.

24. Будугай О. Образи дорослих у пригодницько-шкільних повістях 1960-1980-х років / Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К.: Міленіум, 2007. – 334 с. – С. 13-22.

25. Будугай О. Розвиток сковородинівської ідеї «сродної праці» у пригодницько-шкільних повістях для дітей 1960-80-х років (на матеріалі прози О. Огульчанського, Б. Комара, А. Давидова) / Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність (матеріали Переяслав-Хмельницьких 10-11-12-х Сковороднівських читань) / Відпов. ред. проф. М.П. Корпанюк. – Тернопіль: Астон. – 2007. – 448 с. – С. 322-331.

26. Будугай О. Діалог автора, юного героя та адресата пригодницько-шкільних повістей для дітей 1960-1980-х рр. / Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: Міленіум, 2007. – 308. – С. 3-11.

27. Будугай О. Шкільний аналіз пригодницько-шкільних повістей 1960-1980-х років у світлі методичних порад Б. Степанишина / Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: Міленіум, 2007. – 318 с. – С. 14-22.

28. Пригодницько-шкільна повість для дітей 1960-1980-х років: жанрові особливості (О. Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов): Автореферат дисертації… кандидата філологічних наук. – Херсон – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2007. – 20 с.

29. Будугай О. Художнє змалювання рис української ментальності в пригодницько-шкільних повістях для дітей 1960-1980-х років / Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 31 / Редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А.В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2. – К.: Твім інтер, 2008. – 783 с. – С. 447-457; /node/1391.

30. Будугай О. Аксіологічні та жанрові параметри пригодницько-шкільної повісті для дітей 1960-1980-х років: Монографія. – Переяслав-Хмельницький, ПП СКД, 2009. – 160 с.

31. Будугай О. Особливості інтелектуальної власності автора університетського спецкурсу з літературного краєзнавства / Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему:  «Українознавство як феномен історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 135-річчю від дня народження Петра Верни / За ред. Л. Мозгової. – Бориспіль: ФО-П Шевц, 2011. –  276 с. – С. 95-103.

32. Будугай О. Виховна цінність образу вчителя в українських і зарубіжних пригодницько-шкільних повістях для дітей 1970-1980-х років / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хм., К.: Міленіум, 2011. – Вип. 22. – 322 с, – С. 20-24; /node/1397.