Вы здесь

Поповнення бібліотечних фондів


Поповнення бібліотечних фондів

Комплектування бібліотечних фондів здійснюється відповідно до районних (міських) програм поповнення бібліотечного фонду. Зараз базовою є обласна Програма поповнення бібліотечного фонду на період 2007 - 2010 рр., затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 18.01.2006 №12.
В основу регіональної програми рекомендуємо покласти принцип поступового наближення до показників, встановлених Державною програмою поповнення бібліотечних фондів (постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року" від 1 липня 2002р. №900) та відповідною обласною програмою від 17.10.2003 №7 (Таблиця №1).
При цьому зазначимо, що пріоритет має надаватися збільшенню асигнувань на придбання нових книг та нетрадиційних носіїв інформації, як документам більш тривалого терміну зберігання.
При розробці проекту Програми можна користуватися і стандартами, розробленими ЮНЕСКО та ІФЛА (Міжнародної організації бібліотечних асоціацій) (Таблиця №2).
Зараз одним із основних показників при формуванні бібліотечного фонду став коефіцієнт оновлюваності (Ко), який обчислюється за формулою: Ко = Н : Ф х 100%, де Ко - коефіцієнт оновлюваності, Н - кількість надходжень на початок року, Ф -величина фонду на початок року. Показник оновлюваності фонду бажано мати на рівні 5%.
Основними джерелами комплектування є: книготорговельні магазини та фірми, бібліотечна серія, соціально значущі видання, клуби читацької ініціативи, благодійні акції ("Подаруй бібліотеці нову книгу", "Допоможеш бібліотеці - допоможеш собі" тощо), обов'язковий примірник місцевих видавництв та друкарень.
Надаємо адреси книжкових магазинів та фірм м. Запоріжжя (Таблиця №3).
Варто орієнтуватися на придбання довідкової, учбової літератури, а також видань з соціології, політики, економіки, менеджменту, маркетингу, історії України тощо. За каталогом Укрпошти можна передплатити правову серію інфодисків "Законодавство України" (передплатний індекс 23802), яка зможе заповнити лакуну у фонді нормативних документів України.
Пам 'ятаймо принципи комплектування, сформульовані у Маніфесті ЮНЕСКО - ІФЛА 1994р.: "У фондах повинні зберігатися матеріали, що відповідають інтересам всіх вікових груп. Бібліотечні фонди і послуги мають включати всі види носіїв інформації, сучасні технології, а такозк традиційні матеріали. Матеріали мусять відображати сучасні тенденції та еволюцію суспільства, а також: основні віхи людської діяльності".