Вы здесь

Індексація бібліотечних фондів


Індексація бібліотечних фондів

Індексація бібліотечних фондів - це переоцінка їх вартості згідно з індексом інфляції року. Спочатку індексація проводилася на підставі Постанов Кабінету Міністрів (№598 від 03.08.93, №34 від 17.01.95, №523 від 16.05.96). Обов'язкове проведення щорічної індексації балансової вартості груп основних засобів (для бібліотек - це книги і брошури) для бюджетних установ було встановлене "Інструкцією з обліку основних засобів бюджетних установ", затвердженою наказом Головуправління Держказначейства України, Мінекономіки України і Держкомстату України від 02.12.97 №124/136/71 (зареєстр. в Мін'юсті України 19.12.97 за №609/2413). Ця Інструкція застосовувалася бюджетними установами при проведенні індексації видань за 1997 - 1999рр.
При проведенні індексації за 2000 рік бюджетні установи мали керуватися "Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ", затвердженою наказом Держказначейства України від 17.02.2000 №64 (зареєстр. в Мін'юсті 31.07.2000 за №459/ 4680). У п. 38 Інструкції зазначено, що індексація первісної (відновлювальної) вартості груп необоротних активів може проводитися щорічно згідно з індексом інфляції року та відповідно до порядку, передбаченого пунктом 8.3.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Це означає, що індексація необоротних активів, починаючи з 2000 р., бюджетними установами може проводитися за самостійним рішенням керівника установи на підставі індексу інфляції року, який визначається Держкомітетом статистики України і друкується в офіційним виданнях.

Дай цього начальник (завідуючий) відділу культури видає наказ "Про індексацію балансової вартості основних засобів". Враховуючи, що за підсумками економічної діяльності у 2005 р. розмір індекса інфляції складає 110,3%, а вплив коефіцієнта індексації (1,003) на рівень облікової вартості необоротних активів незначний, керівник може видати наказ про недоцільність проведення індексації станом на 01.01.2006р.
Індексацію балансової вартості бібліотечного фонду в цілому мають здійснювати бухгалтерії відділів культури або (у разі повної децентралізації) бухгалтерії сільських рад.
Бібліотечні працівники під час списання документів повинні проводити індексацію вартості видань, що вилучаються. Для цього слід використувати робочу таблицю, яка складається з трьох частин: 1) дата, на яку були враховані фонди на балансі установи; 2) номери книг, які були взяті на облік за цей період (з №... по №...).; 3) індекс (у скільки разів збільшується вартість).
Для її складання варто користуватися "Порядком індексації балансової вартості основних фондів бібліотек", підготовленим ЗОУНБ ім. Горького станом на 01.01.2005 (Таблиця №4). Нагадуємо, що з 2 вересня 1996р. у рамках грошової реформи була проведена деномінація карбованця (100000 крб за 1 грн.), тому при індексації видань, отриманих до 02.09.96 слід переводити карбованці та купоно - карбованці у гривні (ділити результат на 100000).
При оголошенні чергового індексу інфляції показники таблиці мають збільшуватися (помножуватися) на новий індекс і заноситися в оновлену робочу таблицю.(таблиця 4)