Вы здесь

Голодомор 1932 – 1933: запорізький вимір

Зміст збірника «Голодомор 1932 – 1933: запорізький вимір»

Відомості про авторів

Зміст збірника «Голодомор 1932 – 1933: запорізький вимір»

ВСТУПНЕ СЛОВО В.О. ГОЛОВИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В. В. ЧЕРКАСКИ

Від редакційної колегії

Ф. Г. Турченко ПІЗНАТИ ПРАВДУ

Історія

В. Г. Космина МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГОЛОДОМОРУ

І. М. Шугальова ГОЛОД-ГЕНОЦИД 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

В. Г. Ткаченко ГОЛОДОМОРИ XX СТОЛІТТЯ НА ТЕРЕНАХ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

В. О. Бондар ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНІ КРИЗИ КІНЦЯ 1920-Х РОКІВ ТА ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ І СЕРЕДНЯ ЛАНКА ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОЇ НОМЕНКЛАТУРИ (за документами Державного архіву Запорізької області)

О. В. Грицина, Т. В. Марченко ГОЛОДОМОР НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1932-1933 РОКАХ

В. В. Гудзь ГОЛОД 1932-1933 РОКІВ У МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ЯК ЯВИЩЕ ГЕНОЦИДУ

М. А. Дикий, В. М. Кіняєва ДІЇ КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ У ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР

І.  В. Жердєва ПРАВОСЛАВНА ПРЕСА ПРО ГОЛОДОМОР НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1932-1933 РОКАХ

О. М. Ігнатуша РАЗОМ З НАРОДОМ: ЦЕРКВА В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ

О. О. Ігнатуша, Г. О. Ігнатуша ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ У СЕЛАХ НА ЗАПОРІЖЖІ

 М. А. Лук'янчиков ГОЛОДОМОР 1932-33 РОКІВ - ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

В. В. Марчук ГОЛОД ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІЙНОГО УТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ У РАДЯНСЬКІЙ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

М. О. Носик РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ТА ПАРТІЙНОГО КОНТРОЛЮ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

В ГОЛОДОМОРІ 1932-1933 РОКІВ

Л. В. Олененко ГОЛОДНЕ ЛИХОЛІТТЯ 1932-1933 РОКІВ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОГО КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. Г. Тюркеджи ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

О. Ф. Штейнле РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ГОЛОДОМОРАХ 1932-1933 та 1946-1947 РОКІВ

В. В. Мороко  ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИМИ ПАРТІЯМИ УКРАЇНИ ТЕМИ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ

Джерела

МАТЕРІАЛИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ "МЕЛІТОПОЛЬ. МЕМОРІАЛ" № 5-6 МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ІСТОРИКО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА "МЕМОРІАЛ" ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ

С. М. Білівненко МЕТОДИКА ЗБИРАННЯ УСНИХ СВІДЧЕНЬ З ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ

І. В. Василенко ЩОБ НАШІ НАЩАДКИ НЕ ЗАБУЛИ І ПАМ'ЯТАЛИ ТРАГЕДІЮ ТРИДЦЯТИХ РОКІВ

О. Г. Величко, І. В. Козлова ФОНДИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ

В. І. Мільчев, Ю. О. Іріоглу "УСНІ ІСТОРІЇ" ТАВРІЙСЬКИХ БОЛГАР ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ  ГОЛОДОМОРІВ 1932-1933 ТА 1946-1947 РОКІВ

В. М. Тимофеєв ДО ІСТОРІЇ ПОЯВИ "НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ"

В. А. Чабаненко ЩОБ НЕ ОБІРВАЛАСЬ НИТКА ПАМ'ЯТІ

Літературознавство

Н. В. Горбач "МОВЧИТЬ БІЛИЙ СВІТ": ТЕМА ГОЛОДУ В ПОВІСТІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА "ГОЛОДОМОР"

И. Т. Куприянов ТЕЧЕНИЕ НЕОТВРАТИМО

Б. В. Назаров ТЕМА ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

О. А. Проценко ВЕЛИКА НАРОДНА ТРАГЕДІЯ 1933 РОКУ В ХУДОЖНЬОМУ ОСМИСЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

В. Д. Семиряк МОВНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГОЛОДОМОРУ В СПОГАДАХ "МІСЦЯМИ ЗАПОРОЗЬКИМИ"

ЯРА СЛАВУТИЧА

О. О. Стадніченко ФІЛОСОФСЬКО-АЛЕГОРИЧНА ВІЗІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ У ПРОЗІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

М. В. Стасик "МАРІЯ" УЛАСА САМЧУКА - РОМАН-ДОКУМЕНТ ПРО ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

В. М. Ткачук ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ГОЛОДУ 1932-1933 РОКІВ У РОМАНІ ВАСИЛЯ БАРКИ "ЖОВТИЙ КНЯЗЬ"

Т. В. Хом'як "ЖИТТЯ, ЯК ВОНО Є": ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ

РОСІЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК ВАСИЛЬ ГРОССМАН ПРО ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 1932-1933 РОКІВ

(Уривок з роману "Все течет...")

Додаток СПИСОК КОЛГОСПІВ, ЩО БУЛИ ЗАНЕСЕНІ НА «ЧОРНІ ДОШКИ» В 1932 – 1933 РОКАХ ЗА НЕВИКОНАННЯ ПЛАНІВ ХЛІБОЗДАЧІ НА СУЧАСНІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗГІДНО З АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ПОДІЛОМ 1932 – 1933 РР.)

 

Відомості про авторів:

Білівненко Сергій Миколайович - асистент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету

Бондар Віталій Олександрович - провідний спеціаліст-архівіст Державного архіву Запорізької області

Василенко Іван Васильович - член Національної спілки художників України, член обласної ради "Просвіти"

Величко Олена Григорівна - начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області

Горбач Наталія Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету

Грицина Олександра В'ячеславівна - учениця 10-Б класу колегіуму "Елінт", м. Запоріжжя

Гудзь Віктор Васильович - кандидат історичних наук, професор кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету

Дикий Максим Андрійович - учень 11-В класу загальноосвітнього навчального закладу № 1, м. Мелітополь

Жердєва Ірина Валентинівна - здобувач кафедри історії України Запорізького національного університету

Ігнатуша Григорій Олександрович - учень 10-го класу школи-гімназії № 31 м. Запоріжжя

Ігнатуша Олександр Миколайович - доктор історичних наук, професор кафедри історії України Запорізького національного університету

Ігнатуша Олексій Олександрович - студент 4-го курсу історичного факультету Запорізького національного університету

Іріоглу Юрій Олександрович - аспірант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету

Кіняєва Валентина Миколаївна - вчитель-методист загальноосвітнього навчального закладу №1, м, Мелітополь

Козлова Ірина Валентинівна - головний спеціаліст-археограф Державного архіву Запорізької області

Космина Віталій Григорович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету

Купріянов Ігор Терентійович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Запорізького національного університету, член Національного спілки письменників України

Лук'янчиков Михайло Анатолійович - студент 4-го курсу історичного факультету Запорізького національного університету

Марченко Тетяна Валеріївна - вчитель першої категорії колегіуму "Елінт", м. Запоріжжя

Марчук Володимир Володимирович - кандидат історичних наук, викладач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету

Мільчев Володимир Іванович - кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету    і

Мороко Владислав Валерійович - здобувач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету

Назаров Борис Васильович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного університету

Носик Максим Олександрович - аспірант кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету

Олененко Людмила Василівна - вчитель історії Кам'янсько-Дніггровської районної гімназії "Скіфія"

Проценко Оксана Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету

Семиряк Валентина Дмитрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов'янського мовознавства Запорізького національного університету

Стадніченко Ольга Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Запорізького національного університету

Стасик Микола Васильович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного університету

Тимофеєв Валерій Михайлович - науковий співробітник Мелітопольського міського краєзнавчого музею

Ткаченко Віктор Григорович - кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України, декан історичного факультету Запорізького національного університету

Ткачук Володимир Миколайович - викладач кафедри українознавства Запорізького національного університету

Турченко Федір Григорович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України, перший проректор Запорізького національного університету, заслужений діяч науки і техніки України

Тюркеджи Галина Георгіївна - вчитель історії, магістрант історичного факультету Запорізького національного університету

Хом'як Тамара Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури, декан філологічного факультету Запорізького національного університету

Чабаненко Віктор Антонович - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального і слов'янського мовознавства Запорізького національного університету, заслужений діяч науки і техніки України

Штейнле Олексій Федорович - аспірант кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету

Шугальова Інна Михайлівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, заступник декана з виховної роботи історичного факультету Запорізького національного університету