Вы здесь

Список повнотекстових наукових фахових видань України з культурології та мистецтвознавства

Список повнотекстових наукових фахових видань України з культурології та мистецтвознавства (станом на 28.12.2019; видання категорії «А», «Б» - відповідно до реєстру (http://nfv.ukrintei.ua/) станом на 17.03.2020) з посиланнями на архіви номерів. Практично всі цитуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних. Розташовані за алфавітом назв із зазначеними доступними випусками (станом на 27.11.2020).

 1. Art and Design (Київський національний університет технологій та дизайну). – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9604 (2018-2020). – Категорія «Б».

 2. Актуальні питання гуманітарних наук (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archives (2011-2020, вип. 33).

 3. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України). - Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2225-7586/issue/archive (2007-2015, т. 35).

 4. Аспекти історичного музикознавства (Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського). – Режим доступу: http://num.kharkiv.ua/share/aspekty/ (2012-2018).

 5. Вісник Закарпатської академії мистецтв (Закарпатська академія мистецтв). – Режим доступу: http://artedu.uz.ua/visnyk.html (2010-2019).

 6. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності (Київський національний університет культури і мистецтв). – Режим доступу: http://sociocultural.knukim.edu.ua/issue/archive (2018-2019, № 2). – Категорія «Б».

 7. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство (Київський національний університет культури і мистецтв). – Режим доступу: http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/archive (2014-2020, вип. 42). – Категорія «Б».

 8. Вісник Львівської національної академії мистецтв (Львівська національна академія мистецтв). – Режим доступу: https://lnam.edu.ua/uk/Science/collections/Bulletin/arxiv.html (2010-2018).

 9. Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство (Львівський національний університет імені Івана Франка). – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/issue/archive (2011-2019, вип. 20).

 10. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/issue/archive?issuesPage=1#issues (2013-2020, № 1). – Категорія «Б».

 11. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харківська державна академія дизайну і мистецтв). – Режим доступу: https://visnik.org/09-arhive.html (2011-2020, № 1).

 12. Київське музикознавство (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра). – Режим доступу: https://kyivmusicology.com/index.php/journal/issue/archive (2017-2019, вип. 59).

 13. Культура України. Серія: Культурологія, мистецтвознавство (Харківська державна академія культури). – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/issue/archive (2015-2020, вип. 69). – Категорія «Б».

 14. Культура і мистецтво у сучасному світі (Київський національний університет культури і мистецтв). – Режим доступу: http://culture-art-knukim.pp.ua/issue/archive (2016-2020, вип. 21). – Категорія «Б».

 15. Культура і сучасність (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/kis/issue/archive (2014-2019, № 2). – Категорія «Б».

 16. Культурологічна думка (Інститут культурології НАМ України). – Режим доступу: https://www.culturology.academy/arhiv (2009-2020, т. 18, № 2). – Категорія «Б».

 17. Магістеріум. Культурологія (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4407?locale-attribute=uk (2000-2018, вип. 71).

 18. Мистецтвознавство України (Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України). – Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/mystetstvoznavstvo (2005-2016).

 19. Мистецтвознавчі записки (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/mz/issue/archive (2017-2019, т. 36). – Категорія «Б».

 20. Музикознавча думка Дніпропетровщини (Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки). – Режим доступу: https://grani-print.dp.ua/index.php/mtd/issue/archive (2017-2020, вип. 18). – Категорія «Б».

 21. Музичне мистецтво і культура (Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової). – Режим доступу: http://music-art-and-culture.com/index.php/music-art-and-culture-journal/issue/archive (2014-2020, т. 1, № 30). – Категорія «Б».

 22. Народна творчість та етнологія (Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). – Режим доступу: https://nte.etnolog.org.ua/ (1995-2020, № 4). – Категорія «Б».

 23. Народознавчі зошити (Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України). – Режим доступу: http://nz.lviv.ua/ (2017-2020, № 5); https://cutt.ly/ThfLgK5 (1997-2016).

 24. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К.Карпенка-Карого (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого). – Режим доступу: http://visnyk.knutkt.com.ua/vipuski.html (2007-2020, вип. 26).

 25. Науковий вісник Національної музичної академії України імП. ІЧайковського (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського). – Режим доступу: http://naukvisnyknmau.com.ua/issue/archive (2018-2020, вип. 128); https://cutt.ly/lhfZtjP (2013-2019) . – Категорія «Б».

 26. Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). – Режим доступу: http://nrpcult.ukma.edu.ua/issue/archive (2018-2019, т. 2). – Категорія «Б».

 27. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка). – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/193-mustetsvoznavstvo (2003-2019, № 2); https://cutt.ly/JhfZbFX (2013-2019, № 2).

 28. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка). – Режим доступу: https://cutt.ly/xhfZZos (2010-2017).

 29. Питання культурології (Київський національний університет культури і мистецтв). – Режим доступу: http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/archive (2016-2019, вип. 35). – Категорія «Б».

 30. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського). – Режим доступу: http://www.kharkiv.ua/intermusic/ (2006-2020, вип. 56).

 31. Проблеми етномузикології (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського). – Режим доступу: https://cutt.ly/zhfXjzE (2010-2019, вип. 14). – Категорія «Б».

 32. Студії мистецтвознавчі (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). – Режим доступу: http://sm.etnolog.org.ua/download.html (2007-2020, № 1/2).

 33. Сучасне мистецтво (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України). – Режим доступу: http://sm.mari.kiev.ua/issue/archive (2017-2019, вип. 15). – Категорія «Б».

 34. Теорія та практика дизайну (Національний авіаційний університет). – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/issue/archive (2012-2019, вип. 19).

 35. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківська державна академія дизайну і мистецтв). – Режим доступу: https://tihae.org/09-arhive.html (2013-2019, № 6).

 36. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). – Режим доступу: http://naoma.edu.ua/ua/academy/zbrnik_dosldnitskikh_ta_naukovo-metodichnikh_prats/ (2016-2019, вип. 28).

 37. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (Рівненський державний гуманітарний університет Інститут культурології НАМ України). – Режим доступу: https://cutt.ly/hheWvv7 (вип. 15-33 (2019)). – Категорія «Б».

 38. Українська музика (Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка). – Режим доступу: https://ukrmus.wordpress.com/home-ua/issues-ua/ (2015-2020, № 1).

 39. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії (Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). – Режим доступу: https://um.etnolog.org.ua/download.html (2007-2019, № 19).

 40. Українське музикознавство (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського). – Режим доступу: https://cutt.ly/Ahf8ZIp (2012-2019, вип. 45). – Категорія «Б».

 41. Художня культура. Актуальні проблеми (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Державний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса). – Режим доступу: http://hudkult.mari.kiev.ua/issue/archive (2016-2020, вип. 16); http://www.mari.kiev.ua/hud-kultura (2004-2016) . – Категорія «Б».

 42. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського). – Режим доступу: http://chasopysnmau.com.ua/issue/archive (2018-2020, № 2/3). – Категорія «Б».

Добавить комментарий

Гость фильтр

 • Допустимые HTML-теги: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Фильтр HTML

 • Допустимые HTML-теги: <a> <hr> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

 • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
 • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.