Вы здесь

Список повнотекстових наукових фахових видань України із соціології

Список повнотекстових наукових фахових видань України із соціології (станом на 28.12.2019; видання категорії «А», «Б» - відповідно до реєстру (http://nfv.ukrintei.ua/) станом на 17.03.2020) з посиланнями на архіви номерів. Практично всі цитуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних. Розташовані за алфавітом назв із зазначеними доступними випусками (станом на 02.06.2020). Публікації у виданнях, як правило, українською та англійською мовами.

 1. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу: http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/issue/archive (2011-2020, № 4);

 2. Актуальні проблеми філософії та соціології/Current Problems of Philosophy and Sociology (Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.»). – Режим доступу: http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/issue/archive (2014-2019, № 25);

 3. Вісник Донбаського державного педагогічного університет. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства (ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т», м. Слов’янськ). – Режим доступу: https://sites.google.com/site/visnykphilos/archiv (2013-2014);

 4. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Соціологія (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://visnyk.soc.univ.kiev.ua/index.php/soc/issue/archive (2010-2018, т. 1);

 5. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна (Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/issue/archive (2007-2019, вип. 13);

 6. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право (Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т»). – Режим доступу: http://visnyk-psp.kpi.ua/issue/archive (2011-2019, № 4);

 7. Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого). – Режим доступу: http://fil.nlu.edu.ua/issue/archive (2016-2020, Т. 2 (№ 45);

 8. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки (Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова). – Режим доступу: http://heraldiss.onu.edu.ua/old/issue/archive (2014-2018). – З 2019 р. змінено назву серії на «Міжнародні та політичні дослідження». – Режим доступу: http://heraldiss.onu.edu.ua/issue/archive (2019, т. 24, вип. 32);

 9. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/ssms/issue/archive (2012-2019, т. 43); – Категорія «Б»;

 10. Габітус/Habitus (Приватна установа «Причорномор. НДІ економіки та інновацій»). – Режим доступу: http://habitus.od.ua/archive (2016-2020, № 11). – Категорія «Б»;

 11. Грані (Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління НАДУ при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соц.-політ. дослідж.»). – Режим доступу: https://grani.org.ua/index.php/journal/issue/archive (1998-2020, № 3);

 12. Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках/Epistemological studies in philosophy, social and political science / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Режим доступу: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/issue/archive (2018-2019, № 2). – Категорія «Б»;

 13. Ідеологія та політика (Міжнар. ГО «Фонд якісної політики»). – Режим доступу: https://cutt.ly/kyZBMSO (2019, 2020, № 1);

 14. Мультиверсум. Філософський альманах (Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/QyU1BSU (2014-2019, вип. 3-4);

 15. Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки (Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.»).– Режим доступу: https://nz.ukma.edu.ua/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=47 (1996-2017, т. 196). – Категорія «Б»;

 16. Освітологія/Oświatologia (Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка). – Режим доступу: http://osvitologia.kubg.edu.ua/numbers.html (2012-2019, № 8);

 17. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія (Чернігів. нац. технол. ун-т). – Режим доступу: http://psw.stu.cn.ua/uk.html (2012-2019);

 18. Релігія та Соціум / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Режим доступу: http://www.sociology.chnu.edu.ua/res//sociology/3-4.pdf (2010-2019, вип. 3-4);

 19. Соціальні виміри суспільства (Ін-т соціології НАН України). – Режим доступу: https://i-soc.com.ua/ua/edition/socialni-vimiri-suspilstva/ (2002-2018, вип. 10);

 20. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики (Класич. приват. ун-т). – Режим доступу: https://cutt.ly/5yY8wUU (2010-2019, № 82);

 21. Соціологічні студії (Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки). – Режим доступу: https://sociostudios.eenu.edu.ua/index.php/socio/issue/archive (2012-2019, № 2 (15);

 22. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Ін-т соціології НАН України). – Режим доступу: http://stmm.in.ua/archive/ (1998-2020, № 1);

 23. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (Ін-т соціології НАН України). – Режим доступу: https://i-soc.com.ua/ua/edition/ukrainske-suspilstvo/issues/ (2005-2018, вип. 6);

 24. Український соціологічний журнал (Соціол. асоц. України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/usocjour/issue/archive (2012-2019, т. 22).

 25. Український соціум (ГО «Укр. ін-т соціал. дослідж. ім. Олександра Яременка», ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», ГО «Центр «Соціал. моніторинг», ПВНЗ «Київ. міжнар. ун-т», Ін-т демографії та соціал. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України). – Режим доступу: https://ukr-socium.org.ua/uk/archives/ (2002-2020, № 1 (72). – Категорія «Б».

Добавить комментарий

Гость фильтр

 • Допустимые HTML-теги: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Фильтр HTML

 • Допустимые HTML-теги: <a> <hr> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

 • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
 • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.