Вы здесь

1 post / 0 новое
abon
Не в сети
Регистрация: 27/03/2013 - 13:47
В. Кільченський "Присмак волі"

Читачів цього роману в першу чергу цікавитиме, коли і чому на півдні України з'явились войовничі козаки, які відіграли, можна сказати, вирішальну роль у нашій історії.Дослідники мають декілька пояснень походження слова "козак". Так називали неосідлих людей, завжди готових до війни, котрі займалися грабунком та розбоєм на теренах Середньої Азії. Слов'янам це слово стало відоме від половців. Воно має тюркське походження і означало "сторожа денна і нічна". Кримські татари називали козаками нижчу спільноту ординців, які постійно воювали і від цього отримували здобич. У південних степах України козаки стали відомими вже з середини XV століття, проте їхні розрізнені загони з'явилися набагато раніше. Щоб зрозуміти історичні причини виникнення козацтва в Україні, автору цього роману довелося звернутися до грунтовних праць відомих істориків Миколи Костомарова, Андріяна Кащенка, Михайла Грушевського, Дмитра Яворницького, Івана Крип'якевича.
Не можна оминути увагою і сучасного науковця Івана Стороженка, який зробив вагомий внесок у дослідження політичної та військової діяльності Б. Хмельницького у 1648-1652 роках, під час Визвольної війни української народу. Справжній досвіт відкрили автору й роботи науковців Юрія Мицика, Дмитра Наливайка, Ганни Швидько та ін.
Оглядаючись на минувшину, В. Кільченський висловлює свою суб'єктивну думку щодо виникнення лицарського козацького ордена на початку XVI століття, проте не міг обійти увагою і ті значущі події, які сталися на території нинішньої України у XIII столітті. Сива давнина відгукується і в нашому сьогоденні, бо таким вже є невблаганний хід історії...

Добавить комментарий