Вы здесь

Г. Нагорна. Історія та сучасність відділу краєзнавства Запорізької ОУНБ імені О.М. Горького

Бібліотечне краєзнавство Вип. 4

 

Г. Нагорна,

завідуюча відділом краєзнавства

ЗОУНБ імені О. М. Горького

 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВСТВА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОУНБ ІМЕНІ О.М. ГОРЬКОГО

 

Хто зберіг любов до краю

І не зрікся роду,

Тільки той віддав всю душу,

Все що зміг народу .

О.Олесь

 

Збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини краю – одна з найважливіших функцій головної регіональної бібліотеки. Основним структурним підрозділом, який сьогодні організовує, координує та безпосередньо здійснює краєзнавчу роботу є відділ краєзнавства, створений в ОУНБ імені О. М. Горького 2002 року. Та бібліотечне краєзнавство у нашому закладі має більш давні і сталі традиції. Розпочалася ця робота в часи заснування бібліотеки, якій вже понад 100 років (тоді ще на рівні збирання місцевих матеріалів). Поштовхом для активного її розвитку стало будівництво Дніпрогесу і всього індустріального комплексу Запоріжжя. Грандіозну будову відвідували відомі на той час майстри слова і російські, і українські, і закордонні, в результаті з'явилося багато літератури їй присвяченої . Центральна міська робітнича бібліотека (з 1939 р. – обласна бібліотека імені О. М. Горького) була своєрідним осередком її пропаганди.

Відомі події 30-40-х років не сприяли розвитку краєзнавства. До того ж всі довоєнні документальні надбання бібліотеки були знищені у полум’ї війни. Тільки у 60-х рр. минулого століття краєзнавча робота ОУНБ почала динамічно розвиватися. Позитивну роль зіграла участь її співробітників у підготовці фундаментального енциклопедичного видання "Історія міст і сіл Української РСР" у 26 томах. За якісну розробку матеріалів про Запорізьку область фахівці бібліотеки С. Вільчек, Л. Удовиченко, В. Жук були нагороджені Грамотами Міністерства культури УРСР і облвиконкому.

На початку 80-х років інтерес користувачів до питань краєзнавчої тематики помітно зростає. З метою налагодження цілеспрямованої систематичної роботи у цьому напрямку 1979 року при відділі довідково-бібліографічної роботи створюється сектор краєзнавчої літератури. Штат сектору на той час складався з двох бібліографів і очолила його на короткий термін Л. Удовиченко. Робота нового структурного підрозділу розпочалася зі створення ядра краєзнавчого фонду і концентрації його в одному місці. В подальшому формування краєзнавчого ресурсу здійснювалося з різних джерел: через книжкові магазини, в т.ч. і їх букіністичні відділи, бібколектор, книгорозповсюджувальні фірми і організації, книжкові ярмарки, шляхом книгообміну, подарунків авторів. В останні роки особливо важливе місце у поповненні краєзнавчого фонду місцевими творами друку займає налагодження ділових стосунків із видавництвами, поліграфічними підприємствами, редакційно-видавничими підрозділами вищих учбових закладів краю. Відслідкувати повноту надходжень обов'язкового примірника документів, допомогти виробникам книжкової продукції співставити обсяги власних книжкових внесків із внесками інших видавництв допомагає бібліографічний покажчик "Видавничі новинки Запорізького краю за ... рік" (видається з 2002 року). Зараз фонд відділу налічує більше 7000 примірників документів. У його формуванні приймали участь багато поколінь співробітників бібліотеки, які по крихтах збирали матеріали. Ми можемо пишатися тим, що незважаючи на всі трагічні події ХХ ст. (революції, громадянська та Велика Вітчизняна війни), у нашому фонді є такі раритети, як "Літопис Самійла Величка" (1848), "Летопись Григория Грабянки" (1854), Бантиш-Каменський Д. "Источники Малороссийской истории" (1858) тощо. У відділі широко представлені видання з історії Запорозького козацтва, будівництва Дніпрогесу, про літературне життя на Запоріжжі, його історію та сьогодення. Саме тут зосереджено більшість літературних дарунків авторів з автографами та щирими словами вдячності працівникам відділу. 2002 року у видавництві "Хортиця" не без нашої безпосередньої участі, на що є посилання у виданні, вийшла фундаментальна праця "Письменники Запорізького краю", кожний нарис якої завершується бібліографічним списком творів автора та літератури про його життя та діяльність. Базою для них слугував Краєзнавчий каталог бібліотеки. У структурі фонду 21,7% складають періодичні видання: обласні, міські, районі газети, часописи підприємств, вузів, журнали різної тематики. Зберігаються вони у підсобному фонді протягом 3-х років, а потім передаються до основного книгосховища.

Про зростаючий авторитет відділу у середовищі знавців краю свідчать факти передачі до бібліотеки ними чи їх родинами на довічне зберігання рукописів. Серед таких неопублікованих документів особливе місце займають рукописи В.Г.Форменка та Л.І.Адельберга. Враховуючи підвищений попит користувачів до цих незвичайних документів, Запорізьке видавництво "Тандем-У" за сприяння обласного благодійного фонду "Натхнення" підтримало ініціативу бібліотеки і у 2005 році побачила світ книга Л.І.Адельберга "Мосты Запорожья", а в 2006 році надрукована книга В.Г.Фоменка "Днепровская линия крепостей". Отже, зі своїми читачами означені видання вперше зустрілися відповідно через 25 і 38 років.

Виходячи із структури бібліотеки, певна частина документів краєзнавчого змісту знаходиться у інших відділах і секторах (книгосховищі, читальних залах суспільно-політичної, природничої, технічної літератури, відділі мистецтв, абонементі). Єдиним інструментом, що об’єднує краєзнавчі фонди незалежно від місця знаходження документа, є Зведений краєзнавчий каталог (існує з 1948 р.), який зараз ведеться у 2-х варіантах – традиційний (292 тисячі карток) і електронний (1610 записів), електронна база даних - 12тис. Сюди також включена інформація про краєзнавчу літературу, яка знаходиться у великих бібліотеках країни з конкретними помітками. Полегшують пошук джерел складові довідково-бібліографічного апарату: каталог місцевих видань, топографічний, алфавітний, картотеки "Література про Запорізьку область за ... рік", "Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя". Частина видань представлена на сайті бібліотеки http://www.zounb.zp.ua. Створено банк найбільш актуальних і часто запитуваних, виконаних довідок.

Важливий напрямок краєзнавчої діяльності – бібліографічне інформування та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів шляхом видання бібліографічних посібників. Характер і тематика видань визначаються потребою суспільства та територіальної громади на тому чи іншому етапі розвитку країни і регіону. При підготовці окремих посібників консультантами виступають науковці, історики, працівники музеїв, письменники, представники місцевої влади. Великою популярністю у читачів користуються покажчики серій "Герої України – наші земляки", "Письменники Запорізького краю", "Дослідники рідного краю", окремі посібники - "Памятники истории и культуры Запорожской области", "Феномен світової історії" ( до 500-річчя Запорозького козацтва"), календар "Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя", "Повний вік моїй бібліотеці" (до 100-річчя ЗОУНБ) та ін. За результатами Всеукраїнського огляду-конкурсу краєзнавчих методичних посібників, оголошеного Державною історичною бібліотекою України в 2005 році серед регіональних бібліотек, в номінації "Кращий посібник з дослідження історії бібліотек" третє місце зайняв бібліографічний покажчик "Інна Павлівна Степаненко: "Я люблю свою роботу, свою професію"" (2003 р.).

З 2002 року на базі відділу створено Центр регіональної інформації, де акумулюються і бібліографічно опрацьовуються рішення, розпорядження обласної державної адміністрації, облради. Читачі мають змогу ознайомитися з ними безпосередньо у відділі.

В центрі уваги відділу – бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів. Щороку до нас звертається в середньому 1700 читачів, яким видається понад 35тис. примірників видань при загальній відвідуваності 6 тис. Безперечно, на фоні кількісних показників бібліотеки наші досягнення досить скромні, але при цьому варто враховувати специфіку краєзнавчої літератури та особливості обслуговування користувачів, які звертаються до неї.

Для популяризації літератури про рідний край широко використовуємо книжкові виставки. В останні роки для більш повного розкриття тем активно долучаємося до друкованої продукції з приватних колекцій наших користувачів. Так, при підготовці виставки "Мапи України і Запоріжжя" ми використали карти запорізького колекціонера Д.Лисого. Відомий на Запоріжжі геральдист В.Іванченко представив свою книжкову колекцію, фотокопії рідкісних гербів на виставку "Геральдика Запорізького краю". Виставку "Палітра мого краю" ілюстрували роботи фотохудожника О.Максимова, що зробило її яскравою, живою, а експозицію "Запоріжжя спортивне" супроводжували фотографії Л.Жаботинського з колекції його колеги, майстра спорту СРСР М.Харчука.

Дієвими формами залучення користувачів до книги, інтелектуальної та духовної спадщини стали літературні, тематичні вечори, творчі зустрічі, презентації місцевих видань. Резонансною стала, наприклад, презентація книги "По ту сторону войны". Особливість її полягала у присутності героїв книги – остарбайтерів, що вижили у тих страшних умовах. Були спогади, сльози, квіти і слова вдячності нащадків, в т.ч. мера міста Є.Карташова. Успішно пройшла і презентація книги "Запорожье и запорожцы" (Видавництво "Тандем-У"). У заході приймали участь представники місцевих органів влади, науковці, керівники установ культури. Варто зазначити, що автори взагалі із задоволенням проводять у нас презентації своїх книг, будучи упевненими у їх змістовності, якості, ефективності. Заслуговує на увагу і вечір пам'яті відомого запорізького краєзнавця В.Г.Фоменка, проведений спільно з центром духовної культури "Порозуміння". Серед його учасників були: племінниця М.Денисова, краєзнавці В.Шовкун, Ю.Вілінов. Супроводжували захід тріо бандуристів "Лілея".

Яскравим свідченням популярності і затребуваності відділу краєзнавства є наша участь (на замовлення організаторів) у загальноміських і загальнообласних заходах. Це і Дні міста, і щорічна Всеукраїнська вистака-ярмарок "Хортицькі джерела", і культурно-мистецькі звіти області в м.Києві, і наукові конференції, які влаштовують окремі громадські організації, такі як "Хорс", "Старий Олександрівськ", наукове товариство імені Якова Новицького та ін. Безумовно, така публічна демонстрація різнопланової краєзнавчої колекції, можливостей головної книгозбірні, як хранительки культурного і інтелектуального надбання краю, сприяє зростанню іміджу ОУНБ в цілому і краєзнавчого відділу зокрема. Активно репрезентуємо відділ і серед колег на загальноукраїнському рівні. Зокрема, наші працівники були учасниками Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Історичні витоки козацького роду в Україні" (м. Вінниця, 2004 р., тема доповіді - "Козацькі часи у працях запорізьких істориків та літераторів"), "Краєзнавча робота: новітні технології" (м. Харків, 2005, тема повідомлення - "Репертуар краєзнавчих видань ЗОУНБ імені О. М. Горького"). Характерна особливість нашого відділу – сталі міцні зв’язки із переважною більшістю регіональних ЗМІ. Журналісти газет, радіомовлення, телебачення звертаються до нас за інформацією, на їх замовлення добирається література для підготовки різноманітних проектів, авторських програм. "Город Z", "Запоріжжя. ХХ століття" (ТРК "Алекс"), "Мій рідний край" (ТРК "Запоріжжя") – ось лише кілька назв популярних серед запоріжців телепередач, співавторами яких опосередковано виступає відділ краєзнавства. Про це свідчать і слова вдячності творчих колективів бібліотеці в титрах. Частими гостями ефіру бувають і співробітники відділу.

Турбують нас і проблеми організації краєзнавчої роботи у бібліотеках області. Консультації, надання практичної допомоги під час виїздів на місця, участь у вже традиційних щорічних краєзнавчих читаннях – лише невелика частка нашого внеску у загальну справу розвитку такої важливої ділянки як краєзнавство та збереження культурної спадщини Запорізького краю.

Наступальна трансформація відділу краєзнавства, завоювання репутації надійного партнера у колі однодумців (науковців, професійних краєзнавців, музейних працівників та ін.) була б неможлива без згуртованого творчого колективу. Нинішній штат відділу 4 працівники. Серед тих, кому відділ завдячує своїм нинішнім становищем хотілося б назвати Шершньову І.В., Романів Н.В., Дутову О.В., завідуючу довідково-бібліографічним відділом, у складі якого довгий час знаходився сектор краєзнавчої літератури Бєляєву Л.О. Ще нам надзвичайно повезло у тому, що краєзнавчою роботою бібліотеки опікуються керівники установи – колишній директор А.І Бальцер, і теперішній – І.П.Степаненко. Для них краєзнавча робота була і є тією родзинкою, яка відрізняє одну обласну бібліотеку від іншої, а відділ краєзнавства – акумулятор писемної історичної пам'яті краю та його видатних особистостей.

Сьогодні краєзнавство відіграє велику роль у вихованні людини, усвідомленні нею своєї національно-культурної приналежності, бо наше суспільство задихається від бездуховності, насильства, жорстокості і в цьому ми вбачаємо наше головне завдання.