Вы здесь

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького у 2015 році

Звіт про роботу Комунального закладу "Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького" Запорізької обласної ради у 2015 році

Зміст

Пріоритетні напрямки роботи у 2015 році
Виконання основних показників діяльності
Проектна та грантова діяльність
Розвиток бібліотечно-інформаційних сервісів
Електронні бази даних
Каталог періодичних видань
Регіональний тренінговий центр
Науково-дослідна робота
Науково-методична робота
Економічні аспекти діяльності бібліотеки
Кадрові ресурси бібліотеки та організація підвищення кваліфікації персоналу
Соціокультурна діяльність бібліотеки
Видавнича діяльність у 2015 році
КЗ"ЗОУНБ ім. О.М. Горького" ЗОР на сторінках друкованих видань
КЗ"ЗОУНБ ім. О.М. Горького" ЗОР в мережі Інтернет

Пріоритетні напрямки роботи у 2015 році

 • забезпечення вільного рівноправного доступу громадян до всіх видів інформації;
 • збереження і популяризація культурної спадщини Запорізького краю — унікального інформаційного ресурсу місцевої громади;
 • позиціонування закладу, як провідного центра культурно-освітнього життя регіону;
 • надання допомоги і підтримки в питаннях освіти, навчання, самореалізації особистості;
 • сприяння розвиткові міжкультурного діалогу громадянського суспільства ;
 • сприяння формуванню патріотизму, зниженню соціальної напруженості та консолідації громадян;
 • надання бібліотечних послуг вимушеним переселенцям;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій;
 • участь у проектній та грантовій діяльності;
 • формування та збереження бібліотечного фонду як частини культурного та інформаційного надбання регіону;
 • науково-методичне та ресурсне забезпечення розвитку мережі бібліотек, аналізування та прогнозування бібліотечної справи в умовах суспільних перетворень, вивчення соціокультурного простору регіону.

Виконання основних показників діяльності

 

Найбільш навантажений місяць року за кількістю відвідувань — березень (18205).
Найменш навантажений місяць року — серпень (5895).
Середня кількість відвідувань в день — 568 осіб.
Середня кількість книговидач в день — 3860 видань.

Протягом 2015 року у Бібліотеці проходили культурно-освітні програми, творчі акції, заходи, відзначення знаменних подій та пам’ятних дат, а саме: науково-практична конференція до Дня рідної мови, круглі столи з актуальних проблем історії та сьогодення: “Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків”, “Геноцид та етнічні конфлікти — уроки історії для майбутніх поколінь”, “День пам'яті та примирення”, ”Децентралізація влади”, “Криза читання”, круглий стіл присвячений Мусі Бегієву, круглий стіл до річниці Незалежності України, до “150-річчя митрополита УГКЦ Андрея Шептицького”; соціокультурні акції: “Бібліотечний ярмарок “Оpen air”, “День бібліотек”; книжкові виставки (269), літературно-тематичні вечори (23) , презентації (19), художні виставки(34) , майстер-класи (31) клуби за інтересами (433), екскурсії (51) та ін., які відвідали 55422 користувача.

Завершився рестайлінг бібліотечного сайту, продовжується редагування його контенту. Протягом 2015 року відвідуваність сайту зросла на 5453 звернення.

 

За 2015 рік було видано 1173464 примірника видань.

Протягом 2015 року 7 абонентів МБА обслуговувалися за договорами на загальну суму 2130 гривень.

 

Вперше з часу затвердження  “Програми розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки“ було в повному обсязі профінансовано поповнення фонду бібліотеки мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції. Придбано - 11102 книги. 

Значним джерелом поповнення фонду залишаються дарунки (3557 примірників видань). Всього протягом року до бібліотеки надійшло 18424 документів, у тому числі: книг — 14973 примірників, журналів — 3027, газет — 302 комплекти, аудіовізуальних видань — 86, електронних видань — 36.


На 01.01.2016 бібліотечний фонд нараховує 1508801 документ.

Велика увага приділяється формуванню, використанню та збереженню бібліотечного фонду. Регулярно проводиться вивчення та аналіз складу фонду, переоблік фонду (3333 примірники: науково-методичний відділ, відділ періодичних видань), очищення від морально застарілої, фізично зношеної літератури (у 2015 році списано 16075 видань).

Активно діє внутрідержавний міжбібліотечний книгообмін: відправлено до інших бібліотек 11772 видання, надійшло з інших бібліотек та від дарувальників — 14142 примірника.

Протягом року розповсюджувалася книжкова продукція, випущена за державним замовленням в рамках бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», яка була отримана відповідно до рознарядок, підготовлених департаментом видавничої справи і преси Держкомтелерадіо України.

Протягом 2015 року проведено 10 днів інформації для фахівців різних галузей, бібліографічні огляди та екскурсії, видаються бібліографічні покажчики (6 назв тиражем 405 примірників). Виконуються бібліографічні довідки усні (15911), письмові  (41), віртуальні (582).

48 абонентам бібліографічного інформування за 17 темами, такими як “Запоріжжя на сторінках центральної преси”, “Соціально-психологічна робота з сім'ями”, “Військово-патріотичне виховання учнівської молоді”, “Дистанційна освіта”, “Охорона праці та безпека життєдіяльності”, ”Інновації в ПТО” та ін. Було відправлено 125 списків (загальний наклад 697 примірників).

 

Проектна та грантова діяльність

З кінця 2013 року Бібліотека бере участь у проектах: “Бібліотеки-партнери Goethe-Institut “Мова. Культура. Німеччина” та “Вікно в Америку”. Співпраця з Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні над реалізацією проекту “Вікно в Америку” у 2015 році залучила до бібліотеки багато нових користувачів. Складовими ресурсів центру “Вікно в Америку” є книги, аудіодокументи, колекції документальних і класичних американських художніх фільмів, ігри, технічне обладнання і доступ до онлайнових баз даних. В центрі постійно діють чотири клуби: English speaking club, News Hub, Movie Club, Game Club. Протягом року відбулося п'ять презентацій за участі представників консульського відділу Посольства США в Україні: “Візова лотерея Green Card”, “Студентські візи” та ін. Ресурсами та послугами інформаційно-культурного центру “Вікно в Америку” протягом року скористалися 5749 відвідувачів.

Продовжується співпраця і з бібліотекою Гете-Інституту. Мета — надати користувачам доступ до сучасних актуальних інформаційних матеріалів і документів з Німеччини і про Німеччину. Друкованими виданнями, аудіовізуальними медіа, переданими Бібліотеці за проектом “Заочний абонемент” та послугами, у 2015 році скористалися понад 2000 користувачів. Популярністю користуються німецькомовні клуби: Leseabende, Kinderklub, Deutschklub, Німецький кіноклуб, в проведенні яких беруть участь мовні консультанти Гете-Інституту.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

Протягом звітного року було організовано дослідження “Віртуальні виставки бібліотеки і потреби користувачів”. Слід зазначити, що виставкова діяльність була і залишається важливим напрямком роботи ЗОУНБ. Бібліотечна практика містить розмаїття видів традиційних виставок.

Інформаційно-комунікаційні технології є об'єктивною основою зародження і розвитку електронних або віртуальних бібліотечних виставок, які дозволяють розкривати зміст документного фонду, підвищують комфортність бібліотечного обслуговування.

Електронні бібліотечні виставки реалізуються у формі мультимедійної презентації, flash-документа, html-документа, відеоролика та ін. Вибір форми обумовлює запровадження

ефективних методичних та дизайнерських рішень, використання досвіду підготовки електронних продуктів в даних форматах на базі відповідного програмного забезпечення.

Слід зазначити, що у бібліотечній практиці ще не склалася чітка система оцінок віртуальних виставок, відсутні і методики оцінки їх якості. Мета даного дослідження: визначення основних напрямів популяризації документного фонду бібліотеки на основі підвищення якості та ефективності віртуальних виставок. Об'єкт дослідження: віртуальні виставки бібліотеки. Предмет дослідження: якість та ефективність віртуальних виставок як продукту бібліотечної діяльності. Основні завдання: виявити характерні особливості і властивості віртуальних бібліотечних виставок, розробити рекомендації щодо вдосконалення споживчих якостей віртуальних виставок на основі системи відповідних показників, адаптованих до потреб бібліотечної практики. Дослідження базується на тому, що специфіка віртуальних бібліотечних виставок полягає в їх споживчих властивостях, технології створення та експонування. При цьому традиційні методики оцінки якості виставок документів потребують суттєвої адаптації. У ході вивчення використовувалися наступні методи: екстраполяції (для виявлення специфічних особливостей віртуальних виставок), статистичні та соціологічні.

Об'єктами вивчення стали 18 віртуальних виставок, створених за останні 5 років. За змістом їх можна поділити на виставки документів з гуманітарних наук (7), суспільних наук (6), технічних галузей (3), сільськогосподарського спрямування (2). Більшість віртуальніх виставок опубліковано у форматі html (16), 1 - у форматі pdf, 1 - з використаних форматів html, pdf, video, інфографіки.

Середня відвідуваність виставок протягом місяця становить 73 перегляди, найбільш активний період — перший місяць експонування. П'ятірку виставок з найвищими рейтингами відвідуваності склали наступні віртуальні виставки: «Образ Тараса Шевченка в художній літературі» (308 переглядів), «По морям и книгам» (122 перегляди), «Фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Т.Г. Шевченка у колекції ЗОУНБ ім. О. М. Горького” (99), «Известные и знаменитые” (98), “Органічне землеробство: гармонія з природою” (92). Популярність даних виставок обумовлена, передусім, взаємообумовленістю двох факторів - актуальністю тем і часовим періодом публікації, пов'язаної з ювілеями, святами та ін.

Принципові відмінності віртуальних виставок від традиційних полягають у формі, доступності, розміщенні, форматі і ступеня розкриття змісту, оформленні, колі користувачів, сервісних можливостях, використанні програмного забезпечення. Крім цього, електронні виставки містять різні види інформації, властивості інтерактивності, характеризуються наявністю гіпертексту, можливістю дистанційного доступу і одночасної роботи з виставками у необмеженій кількості користувачів, вони доступні для копіювання інформації, її зберігання і внесення змін, трансформації в інший інформаційний продукт. Одночасно, віртуальні виставки містять бібліографічний опис, анотації, можливість ідентифікації первинного документу і його рекомендацію.

За висновками групи експертів віртуальні виставки ЗОУНБ за 5-ти бальною шкалою оцінки були бездоганні лише у бібліографічних описах документів (5 балів). За змістом виставки (відповідність документів темі та призначенню виставки, повнота охоплення теми, стиль текстової інформації, кількість використовуваних цитат та їх доречність, інформативність ілюстрацій та їх відповідність тематиці виставки тощо) високі оцінки отримали технологічні показники (адаптованість для ПК з різним ПЗ, трудозатрати) (4,4 бали), можливостями копіювання (4,3 бали), стилі текстової інформації і шрифти (4,2 бали). В цілому за показниками призначення (кількість документів, наявність розділів, посилань, види ілюстративних матеріалів тощо) виставки отримали у середньому близько 3 балів. Значно вищі оцінки отримали виставки за сервісними показниками (можливості використання віртуальних виставок для створення нових інформаційних продуктів і послуг, доступу до первинних документів, простота і зручність інтерфейсу, навігаційні можливості, розмір шрифту, можливість його зміни; можливість копіювання інформації тощо) - понад 4 балів. Дизайнерські рішення (фон, кольорові сполучення, доречність декоративних елементів, кількість ілюстрацій, анімованих об'єктів та їх доречність тощо) отримали оцінки від 4,2 (фон, кольорові сполучення) до 0,57 (анімація) бали. За підсумками опитування експертів найвищу кількість балів (340) за 19 критеріями оцінки отримала віртуальна виставка «Напитки: выдержано в книгохранилище", на другому місці - 294 бали, - виставка "Известные и знаменитые". Позитивні оцінки і високі бали отримали також виставки "Слов'яни: мандрівка в глибину століть" та "Фермерское хозяйство" (по 284 бали), "По морям и книгам" (280 балів).

За результатами опитування відвідувачів найвищі бали за максимальною шкалою у 70 балів віртуальні виставки отримали за оцінками їх дизайну (48), дещо нижче — у 47 балів користувачі оцінили відповідність документів анонсованій темі, 46 балів отримав показник швидкості відкриття ресурсу, найнижча оцінка (39 балів) стосувалася відповідності анотацій темам виставок.

Серед віртуальних виставок бібліотеки найвищий рейтинг у 23 бали із 25 можливих отримала виставка стародруків «Про Запоріжжя і запорожців». Високу оцінку і значний інтерес у відвідувачів бібліотечного веб-ресурсу викликала виставка «Органическое земледелие: гармония с природой» (22,7 бали). Оцінки переважної більшості віртуальних виставок за результатами опитування коливалися у діапазоні 13-15 балів. Серед пропозицій нових тем для створення віртуальних виставок слід відзначити увагу користувачів до творчості О.М. Горького, зокрема, до реалізації було запропоновано проекти експозицій творів Горького із колекції рідкісних книг і висвітлення теми «Запоріжжя і М. Горький».

Отже, особливості віртуальних виставок полягають у певних споживчих властивостях, технології створення та експонування. Крім цього, цілі організації віртуальних виставок ЗОУНБ у переважній більшості комплексні і полягають у популяризації бібліотечного фонду і залученні уваги користувачів до певної теми (проблеми), пропозиції нового виду бібліотечного сервісу, формуванні позитивного іміджу бібліотеки. Слід зазначити, що у роботі над віртуальною виставкою необхідно зосередити увагу на створенні глибоких за змістом авторських анотацій, оскільки саме вони найбільше впливають на чинники успіху і формування конкурентних переваг. З метою удосконалення виставкової діяльності у частині віртуальних бібліотечних виставок є необхідним розробити відповідні рекомендації і алгоритм створення віртуальних виставок.

У 2015 році було проведено вивчення потреб науковців — користувачів бібліотечними ресурсами і послугами ЗОУНБ.

Необхідність вдосконалення організації інформаційного забезпечення розвитку наукового потенціалу запорізького регіону, бібліотечного обслуговування науковців Запоріжжя та області обумовлена активним впровадженням нових інформаційних технологій (НІТ) і безпосередньо пов'язана з фундаментальними змінами в сегментах накопичення, зберігання, організації та використання інформації. За останні десятиліття відбулися суттєві трансформації в бібліотечній галузі, НІТ ініціювали зміну вимог користувачів до форм і методів бібліотечно-бібліографічного обслуговування, які стосуються обсягів, якості та інших параметрів бібліотечних послуг. Ситуація, що склалася в інформаційно-бібліотечній сфері регіону, в цілому типова для всіх користувачів бібліотечними послугами, однак особливого значення вона набуває в сфері наукової діяльності, яка наразі перебуває в стані стагнації і потребує додаткових ресурсів. Найважливішими з них є інформаційний потенціал обласної універсальної наукової бібліотеки, організація ефективного бібліотечного обслуговування науковців, надання їм зручного необмеженого доступу до всесвітньої інформації з тематики досліджуваних проблем. Саме тому це вивчення підпорядковане завданням визначення потреб науковців у бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні, впливу відповідних зовнішніх та внутрішньосистемних факторів.

Вихідною передумовою є визначення умов, покликаних сприяти підвищенню ефективності обслуговування науковців інформацією - рушійною силою наукових досліджень, адекватних напрямків розвитку бібліотечно-бібліографічного забезпечення. Мета дослідження - виявлення напрямків вдосконалення інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування науковців регіону. Об'єктом дослідження є організація бібліотечно-бібліографічного забезпечення наукових працівників - користувачів послугами ЗОУНБ. Предмет дослідження - запити і уподобання науковців в отриманні інформаційних та бібліотечно-бібліографічних послуг структурних підрозділів ЗОУНБ. Основні завдання вивчення: аналіз сучасного стану інформаційного та бібліотечно-бібліографічного забезпечення наукових працівників, розробка пропозицій щодо вдосконалення їх бібліотечно-бібліографічного обслуговування, виявлення перспективних шляхів розвитку та обгрунтування технологічних аспектів модернізації системи бібліотечно-інформаційного забезпечення наукових працівників - користувачів послугами бібліотеки. Методика дослідження: специфіка предмета і об'єкта зумовили необхідність застосування ряду загальнонаукових та спеціальних методів - порівняльного аналізу даних, факторного аналізу з виявлення причин, що впливають на формування запитів і переваг науковців в отриманні бібліотечно-інформаційних послуг, описово-аналітичного, соціологічних методів (анкетування, опитування).

У ході дослідження встановлено, що станом на 10 червня 2015 року кількість науковців склала понад 600 осіб або 5 % загального числа читачів. Серед них переважають користувачі у віці від 25 до 45 років (70,6%), вікова група понад 45 років становить 23,5%, решта - молоді люди до 25 років (5,9%). Аналіз складу наукових працівників, що користуються послугами ЗОУНБ, свідчить, що 29,4% респондентів є кандидатами наук, 53% - викладачами вишів, 17,6% працюють у інших наукових закладах і установах міста. Слід зазначити, що переважна більшість викладачів (по 29,4%) є працівниками ЗНТУ та ЗНУ, 11,8% викладають у медичному університеті, по 5,9 % перебувають у складі персоналу ЗДІА та КПУ, ще 17,6% викладають у філіях Київських навчальних закладів. Сфера наукових інтересів відвідувачів бібліотеки розподілилася наступним чином: 76,5% опитуваних визначили пріоритетними гуманітарні науки, 35,3 — суспільні (соціальні) науки, технічну галузь обрали 11,8 % науковців, точні науки — 5,9%.

Переважна більшість науковців відвідують бібліотеку лише тоді, коли виникає потреба (за необхідності) — 47,1%, 35,3% - щомісяця, 17,6% - щонеділі. Серед мотивів відвідувань бібліотеки переважають цілі, пов'язані з науково-дослідною роботою (64,7%) і підготовкою до навчальних занять (47,1%), загальноосвітні цілі становлять 23,5%, хоббі — 17,6%. На пропозицію визначити зручний час для відвідування більшість опитаних обрали середину дня (41,2%), у 29,4% відвідувачів немає часових пріоритетів, 23,5% віддіють перевагу вечірнім часам, 17,6% - ранковим. Серед джерел інформації про послуги бібліотеки найбільш корисними респонденти визначили консультації та спілкування з бібліотекарями (52,9%), на другому місті (35,3%) - сайт бібліотеки, третє місце розділили “спілкування з колегами” та інформаційні стенди бібліотеки (17,6 %), до інших джерел інформації вдаються 5,9% науковців. Серед запропонованого переліку бібліотечно-інформаційних ресурсів і сервісів найбільш затребуваними є книги (100%) і каталоги (88,2). Решта оцінок розподілилася наступним чином: періодичні видання — 76,5%, електронний каталог — 52,9%, доступ до електронної бібліотеки дисертацій — 29,4%, виставки в бібліотеці, ресурси Інтернет-залів і сервіс “продовження абонементу” - по 23,5%, користування послугами МБА — 17,6%, віртуальні виставки, БД ElibraryUSA, послуги попереднього замовлення документів і електронної доставки - по 5,9%. Незатребуваними серед науковців залишилися послуги віртуальних довідок і консультації онлайн.

Переважна більшість опитаних науковців користуються послугами абонементу (76,5%) і наукової інформації та бібліографії (52,9%), до ресурсів відділів краєзнавства, періодичних видань та електронних ресурсів звертаються по 35,3% респондентів, у відділ документів з гуманітарних наук - 29,4% відвідувачів, 23,5% користуються послугами відділу документів іноземними мовами, по 17,6 % звертаються в Інтернет-центр і відділ рідкісних і цінних видань, однаковою увагою респондентів користуються ресурси з питань мистецтва, сільськогосподарських та природничих наук, з економічних та технічних наук (по 11,8%), до послуг МБА звертаються 5,9%, поза увагою науковців залишилися послуги центру національних культур «Сузір'я».

Не зважаючи на те, що 41,2% науковців користується послугами тільки ЗОУНБ, рівень використання її ресурсів у професійній діяльності більшості опитуваних середній. Цей показник становить 52,9%; високий рівень використання підтвердили 29,4%, низьким він виявився для 17,7% читачів відповідної групи. Можливо, на рівень оцінки відповідності бібліотечних ресурсів професійним інтересам позначився рівень участі бібліотекарів в інформаційних пошуках, оскільки існує певна відповідність між цими показниками. Так, середній рівень участі фахівців бібліотеки підкреслили 47,1% науковців, високим його визнали 35,3%, низьким — 11,7%, 5,9% респондентів у пошуковій роботі обходяться без допомоги бібліотекарів. Проте, науковці безперечно високо оцінили загальну увагу бібліотечних працівників — 4,6 бали, умови для роботи, доступність інформації про послуги, рівень розуміння бібліотекарями запитів науковців — 4,4 бали за 5-ти бальною оцінкою. Дуже поблажливо вони поставилися у своїх оцінках повноти бібліотечного фонду — лише 3,8 бали - найнижча у порівнянні з іншими показниками, такими як технічна оснащеність і доступ до електронних ресурсів (по 4 бали), електронний каталог — 4,2 бали, карткові каталоги- 4,3 бали.

Критичну оцінку у більшості науковців викликають відсутність необхідних документів (35,3%), стан матеріально-технічної бази (23,5%) та оформлення інтер'єру бібліотеки (17,6%), час очікування замовлених документів (11,8%). 5,9 % наукових працівників-відвідувачів бібліотеки нарікають на складнощі у пошуку інформації та у відносинах з бібліотекарями, незручний графік роботи.

На підсумкове питання чи рекомендують наші респонденти ресурси бібліотеки студентам і своїм колегам ствердно відповіли 82,4% науковців.

Серед пропозицій учасників дослідження найбільш численними є побажання організації доступу до наукометричних, реферативних та повнотекстових баз даних, створення спеціального підрозділу, що опікуватиметься організацією обслуговування запорізьких науковців.

Отже, соціально-економічні перетворення вимагають перегляду стратегії розвитку бібліотечно-бібліографічної діяльності, визначення основних напрямів і пріоритетів в організації та функціонуванні системи інформаційного та бібліотечно-бібліографічного забезпечення наукових працівників регіону. Для формування наукового потенціалу області потрібно не тільки обов'язкове збереження накопиченого інформаційного потенціалу, але і його розвиток та вдосконалення забезпечення потреб наукового співтовариства.

Система інформаційного та бібліотечно-бібліографічного забезпечення потреб науковців характеризується наявністю низки проблем: відсутністю регулярного бюджетного фінансування поточного комплектування й оновлення бібліотечних фондів, технічної та програмної модернізації, підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, системної координації діяльності публічних і спеціальних бібліотек.

Запити та уподобання користувачів з числа науковців останнім часом зазнали значних змін, визначилися нові тенденції, обумовлені впровадженням інформаційних і комунікаційних технологій, з'явилася підвищена вимогливість щодо комфортності бібліотечних послуг, зміщення акцентів у структурі та змісті наукової діяльності, професійних запитів, пов'язаних зі змістом і методикою викладацької роботи.

На часі вкрай необхідним є модернізація сфери послуг, адресованих даним категоріям користувачів ЗОУНБ, через створення спеціального сектору у відділі документів з гуманітарних наук, організації комплексного обслуговування науковців у відповідності з новими реаліями, запитами і уподобаннями цих груп читачів, забезпечення відповідного оснащення нового структурного підрозділу телекомунікаційними засобами та обчислювальною технікою, за допомогою яких для науковців буде відкритий доступ до масивів інформації, розміщеної в системах Інтернет та локальній мережі.

У 2015 році бібліотека взяла участь у загальноукраїнському дослідженні “Книга. Читання. Бібліотека”. Крім цього, у минулому році було підготовлено дві статті для Української бібліотечної енциклопедії — про історію і сьогодення Комунального закладу «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» і розвиток бібліотечної справи у запорізькому регіоні.

Економічні аспекти діяльності бібліотеки

Кадрові ресурси бібліотеки та організація підвищення

кваліфікації персоналу

Загальна кількість працівників — 132 особи

Підвищенню кваліфікації спеціалістів ОУНБ сприяла участь у різноманітних всеукраїнських ті міжнародних заходах, таких як : VIII Всеукраїнська науково-практична конференція ”Бібліотека і книга у контексті часу” (тема року: “Шляхи реформування публічних бібліотек”), яку проводила Національна парламентська бібліотека України; тренінг з використання електронної системи моніторингу діяльності публічних бібліотек, що був організований Міністерством культури України у партнерстві з міжнароднoю неприбутковою організацією IREX; семінар “Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: сучасний стан і тенденції розвитку”; семінар TAIEX на тему: “Культурна статистика”, організований у співпраці з Міністерством культури України та Українським центром культурних досліджень; семінар-тренінг для керівників центрів”Вікно в Америку”; ІV Львівський бібліотечний форум; щорічна конференція “Короленківські читання-2015” (м. Харків); конференція “Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації” (м. Київ); Всеукраїнська науково-практична конференція “Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України” (ІІІ краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька) (м. Київ); семінар “Пам'ятки писемності та культури у фондах бібліотек” (м. Одеса); Всеукраїнський семінар “Рекомендаційна бібліографія в столітті знань (м. Одеса)”; тренінг "Бібліотеки як центри надання інформації виборцям" (у рамках реалізації спільного проекту програми "Бібліоміст", IREX, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES)) (м. Київ); тренінг «Працевлаштування та розвиток трудових ресурсів в бібліотеках» (в рамках Української Ініціативи з Підвищення Впевненості (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та адмініструється IREX/Україна в рамках програми «Бібліоміст») (м. Київ), де наші співробітники обмінювалися досвідом, активно оволодівали сучасними навичками роботи. Ці заходи відвідали 11 співробітників бібліотеки. Досвід, набутий під час участі у конференціях, семінарах, тренінгах, активно впроваджується в роботу бібліотеки, передається колегам з бібліотек області.

Активна соціокультурна діяльність бібліотеки відзначена Дипломом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та ГО “Центр мистецтв “АРТ-Простір” за ефективну співпрацю у проведенні «Міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока».

ЗОУНБ стала переможцем Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України 2014-2015 рр. у номінації “Краще бібліографічне видання” за бібліографічний покажчик “Токмак на перехресті доріг та віків : до 230-річчя від дня заснування міста”

У 2015 році особистих регіональних відзнак удостоїлися 5 бібліотекарів. За плідну працю, вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи Запорізького краю та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек вони були відзначені Почесними грамотами Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації. 1 фахівець став лауреатом щорічної обласної премії за досягнення в розвитку культури Запорізького краю у номінації “За досягнення у розвитку бібліотечної справи”. Працівники отримують бібліотечні грошові премії у зв'язку з ювілейними датами.

Адміністрація та профспілковий комітет створює належні умови для роботи інвалідів (8 осіб) та жінок, які мають неповнолітніх дітей (змінюються графіки та режим роботи).

Підтримуючи корпоративний дух, колектив продовжує традиції спільних святкувань Нового року, 8 Березня, Всеукраїнського дня бібліотек.

Соціокультурна діяльність бібліотеки

Протягом 2015 року у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці, як інформаційному, культурно-просвітницькому центрі, відбулась ціла низка цікавих та значимих заходів. Було організовано більше 260 книжково-ілюстративних виставок, з них – 10 мега-виставок до знаменних та пам’ятних дат, проведено 23 літературні зустрічі та 19 презентацій нових видань, крім того, відбулось 34 художньо-мистецьких виставки та 31 майстер-клас.

Виставкова діяльність традиційно стартувала з документної мега-виставки "Книжкові подарунки до дня заснування бібліотеки", де було представлено найкращі подаровані видання, що складають близько 300 примірників документів із майже 3800 отриманих від дарувальників у 2015 році.

Одне з центральних місць експозиції посіли книги, подаровані авторами та видавцями, які брали участь у міжнародному фестивалі "Запорізька книжкова толока 2015", зокрема видання, які відображають сучасні події в нашій державі: "Слово Майдана" Олега Виноградова (2014), "Анексія: острів Крим" Тараса Березовця (2015), "Сильне ім'я Надія" Надії Савченко (2015) та інші; репринтні випуски краєзнавчого видання 1904 року "Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии" (2010).

Продовженням експозиції стала виставка дарунків у відділі рідкісних та цінних видань, серед яких особливу увагу привертали видання науково-дослідницького та мистецтвознавчого характеру з власницькими автографами та печатками, а саме: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень "Поле" від видавця і редактора Марини Гримич; великий культурологічний альманах, ілюстрований близько 200-ми світлинами українських фотографів "Майдан. Революція духу" від Антіна Мухарського з дарчим написом "Український культурний фронт"; комплект листівок Андрія Єрмоленка серії "Шевченкіана"; "Казки Лірника Сашка" з чудовими ілюстраціями та авторським написом.

На початку року у відділі періодичних видань та електронних ресурсів був презентований цикл виставок під спільною назвою "Україна єдина", що мав на меті віддзеркалення та розкриття актуальних і гострих тем сьогодення. Змінювані раз на місяць тематичні викладки періодичних видань представляли наступні добірки: "Ми віримо в тебе, солдате!", "Чужої біди не буває" (робота волонтерів), "Особливості національної АТО", "Піднятися з руїни", "Герої не вмирають", "Війна не здатна знищити людяності" (про влаштування вимушених переселенців), "Народ із армією!", "Реалії окупованих територій", "Стиснути зуби і перемогти!", "Народний тил", "На захист єдиної України".

Експозиція періодичних видань була доповнена фотовиставкою, наданою Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм. Світлини виконані свідками подій у зоні АТО.

Найяскравіші жіночі постаті в історії України презентувала мега-виставка "Жінки на тлі епохи". Понад 300 наукових, художніх, публіцистичних та періодичних видань розкривали складні та цікаві долі сильних жінок при владі – княгині Ольги, Анни Ярославівни та Роксолани; напівлегендарних Марусі Богуславки та Марусі Чурай; неповторних мисткинь – Соломії Крушельницької, Катерини Білокур та Марії Приймаченко; відомих у всьому світі письменниць – Лесі Українки, Олени Теліги й Ліни Костенко, та ще багатьох жінок, життя яких нерозривно пов’язане з державністю, духовністю та культурою нашої держави.

90-річчю найстарішого українського часопису перекладів та зарубіжної літератури "Всесвіт" було присвячено мега-виставку "Товсті" журнали та криза читання". Літературно-художні або "товсті" журнали є невід’ємною частиною медіа-ринку. Їх головна особливість – поєднання літературної трибуни з мистецькою або з громадсько-політичною, що дає можливість розвиватися письменницькій публіцистиці, яка виконує важливу суспільну функцію.

Серед "товстих" українських журналів, представлених на виставці, були такі, що існували з початку ХХ ст. ("Всесвіт", "Дніпро", "Дзвін", "Вітчизна", "Київ", "Сучасність", "Березіль") і такі, що виникли за часів набуття Україною незалежності "Кур'єр Кривбасу", "Дух і літера", Культурологічний часопис "Ї"). Родзинкою експозиції стала колекція журналів "Кіевская старина" кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 
До щорічної міжнародної екологічної акції "Марш парків" була приурочена мега-виставка "Земля – заповідна планета". В експозиції було представлено близько 200 примірників книг, довідкових і періодичних видань, CD-дисків, карт, буклетів, яскравих ілюстрацій, які розкривають соціальну значущість і важливість заповідних територій для збереження природи всієї планети. Цікавим доповненням експозиції стала виставка світлин співробітника геологічного заказника "Дніпровські пороги" Сергія Козодавова.

До Дня Гідності та Свободи було організовано мега-виставку "Скарані за любов до України". Експозиція нараховувала близько 300 видань. Серед них і художня література, і науково-популярна, і публіцистика, і періодика тощо. Були представлені й нові книжки, й виданні ще за часів Радянської влади в Україні. Велика частина літератури – це фонд, подарований Канадським Товариством Приятелів України. До виставки також долучилось Запорізьке обласне об'єднання ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. Просвітяни передали в бібліотеку понад 20 примірників унікальних книжок та журналів зі свого власного фонду – наукові працями просвітян, унікальні українські видання та такі, що їх було написано в осередках еміграції Канади, Лондону тощо. Періодично "Скарані за любов до України" охоплювали все ХХ та початок ХХІ сторіччя – від початку боротьби за Незалежність, через історію ОУН, УПА, через Голокост, Соловки, ГУЛАГ до розпаду Радянського Союзу, здобуття Незалежності. Цілу низку книжок присвячено Помаранчевій революції, Революції Гідності та бойовим діям на Сході України. Автори виставки зібрали найяскравіші приклади боротьби в інформаційній війні друкованим словом. Складовою частиною експозиції була виставка "Я вибрав волю (видання зарубіжного українства)", яка репрезентувала видання з фонду відділу цінних та рідкісних документів.

Ця експозиція стала однією з найвідвідуваніших за 2015 рік, кількість відвідувачів перевищила 1 тис. осіб.

Загалом до знаменних та пам’ятних дат у відділах бібліотеки було організовано 127 книжкових виставок та викладок. Найцікавішими з них були: "Український тризуб у духовній символіці" (до Дня малого герба України), "Віті єдиного древа" (до Дня Соборності України), "Жертви чи переможці?" (до Міжнародного дня визволення в’язнів з фашистських концтаборів), "Європейська політика сусідства" (до року Європи в Україні), "Україна: транзитна країна чи країна призначення?" (до Всесвітнього дня біженців), "Ангел добра і миру" (до 105-річчя від дня народження Матері Терези), "Женьшеневий кущ української літератури" (до 170-річчя від дня народження Івана Карпенка-Карого, 130-річчя написання п’єси "Наймичка" та 125-річчя написання п’єси "Сто тисяч"), "Історичний феномен Гуляйполя" (до 230-річчя міста) та інші.

Протягом року у бібліотеці було презентовано близько 20 видань найрізноманітнішої тематики та спрямування. Наприкінці січня відомі запорізькі вчені-історики Федір та Галина Турченки презентували свою нову книгу "Проект "Новоросія" 1764-2014 рр. Ювілей на крові". Видання містить факти, що ілюструють 250-річну еволюцією українсько-російських відносин, створення та реалізацію різними владами й урядами Росії проекту "Новоросія", а також документально обґрунтовані роздуми щодо витоків "гібридної" війни на Сході України та прогнозування можливого подальшого розвитку подій.

Гостями презентації та активними учасниками обговорення книги були народний депутат Верховної Ради України 1-го скликання Олександр Білоусенко; доктор історичних наук Георгій Шаповалов; начальник управління міжнаціональних відносин та релігій департаменту культури, туризму, національностей і релігій ЗОДА Павло Мяло.

За участю істориків, громадських активістів, представників влади та учнівської молоді відбулась презентація книги-каталогу виставки "Спротив геноциду" від Українського інституту національної пам'яті. Ця книга є каталогом фотодокументальної виставки "Спротив геноциду", створеної до 81-х роковин Голодомору Українським інститутом національної пам'яті спільно із Галузевим державним архівом СБУ, Центром досліджень визвольного руху та Громадським комітетом із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 32-33 років в Україні. На цій зустрічі було також презентовано понад 20 новітніх книжок і журналів з української історії, історії УНР, УПА, з вшанування пам'яті борців за незалежність, про білоплямні сторінки історії України ХХ ст., подаровані бібліотеці військо-історичним клубом "Повстанець" (м. Київ).

Крім того широкому загалу були презентовані методичні видання запорізьких викладачів музики Олени Рибалової "Медведь на балу" (фортепианные ансамбли) та Лілії Корчемлюк "Фортепианная азбука" Елены Гнесиной в стихах и картинках"; видання "Запорожский "Металлург": Хроника футбольных событий", що розповідає про славетні сторінки історії команди; книга відомого запорізького мандрівника, краєзнавця, публіциста Володимира Супруненка "Великий Луг Запорожский"; художні твори запорізьких письменників: "Мужчина на выданье" Ігоря Корсара, "Жизнь, как сказка, сказка, как жизнь" Тетяни Вечірко, "Однажды случилась любовь" Олени Галишевої-Баль та інші.

Протягом року бібліотека ставала організатором та учасником круглих столів, які були присвячені найрізноманітнішим проблемам минувшини та сучасності.

Нагальні суспільні проблеми обговорювали учасники круглих столів, присвячених стрітенню ОСББ (ініційований активістами громадської організації КРУГ) та децентралізації влади (за участі директора Офісу реформ при ЗОДА Олександра Свистуна, викладачів та студентів факультету соціології та управління Запорізького національного університету, громадських діячів, читачів та працівників бібліотеки).

За ініціативи Спілки вірмен Запорізької області у бібліотеці відбувся круглий стіл "Геноцид та етнічні конфлікти – уроки історії для майбутніх поколінь. Учасники заходу – науковці, члени національно-культурних товариств, бібліотекарі та відвідувачі – розглянули історичні приклади геноциду народів та спробували узагальнити уроки цих страшних подій.

В рамках роботи книжкової мега-виставки " Товсті журнали" та криза читання" студенти факультету журналістики Запорізького національного університету разом з бібліотекарями відділу періодичних видань та електронних ресурсів обговорювали нагальні питання сучасності: Чи дійсно в Україні існує "криза читання", попри те, що "читати – модно"? Чи може популяризація читання бути одним з напрямків боротьби в інформаційній війні? Чи потрібні бібліотеки як осередки інформації та культури? Чи треба відроджувати традицію читання "товстих журналів"? Жвава та змістовна дискусія була цікавою і бібліотекарям, майбутнім фахівцям у галузі мас-медіа.

До Дня пам’яті та примирення, з метою утвердження спадкоємності традицій воїнів – переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни – учасників АТО, консолідації суспільства навколо ідеї захисту України у Центрі національних культур ЗОУНБ відбувся круглий стіл "Пам'ятаємо, пишаємось, перемагаємо".

З нагоди 150-річчя "українського Мойсея" Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького відбулась зустріч у форматі круглого столу між науковцями, представниками різних релігійних конфесій, студентами та бібліотекарями. Про історичні аспекти виникнення й діяльності УКГЦ та про світоглядні орієнтири православної та греко-католицької духовної молоді на рубежі століть розповіли науковці Запорізького національного університету – доктор історичних наук, професор Олександр Ігнатуша та кандидат історичних наук, доцент Інна Шугальова. Завідувач сектору релігієзнавства Центрального Державного історичного архіву України Оксана Гайова (м. Львів), яка присвятила вивченню й упорядкуванню архіву Митрополита Андрея Шептицького понад 20 років,поділилась відомими та маловідомими фактами з біографії Митрополита, зробивши акцент на розвінчанні радянських міфів щодо співпраці Шептицького з нацистами.

До ювілейних дат відомих українських та зарубіжних письменників був приурочений цикл літературних зустрічей, організований бібліотекарями відділу документів з гуманітарних наук. Для старшокласників та студентів були підготовлені книжкові виставки та інтерактивні лекції за біографією творчістю Василя Симоненка, Максима Рильського, Юрія Андруховича, Ліни Костенко, Миколи Зерова, Франсуази Саган, Оксани Забужко, Бориса Олійника та інших.

Протягом року бібліотека ставала майданчиком для різноманітних мистецьких заходів. Так було організовано близько 40 професійних митців та аматорів, членів Національної спілки художників, мистецьких об'єднань "Колорит", "Самоцвіти Запоріжжя", учнів художньої школи та шкіл мистецтв, художніх студій, які містили класичний живопис та акварель, різні техніки вишивки, аплікації, розпису, ліплення, плетіння тощо ("Миттєвості вічності", "Про книги та читачів", "Подих весни", "Лови мить", "Квітковий калейдоскоп", "Запоріжжя в героїці та легендах", "Краса очима дитини", "Перетворення", "Світ захоплень", "З Україною в серці").

Проведено понад 30 на яких навчали бісероплетінню, оріґамі, різним технікам малювання, ліпленню з глини, вишивці стрічками, різьбленню по дереву, карвінґу тощо.

Крім того раз на квартал бібліотекарі відділу мистецтв спільно з викладачами та учнями музичних шкіл проводять для широкого загалу музичний лекторій "Світ чарівних звуків". Також щомісяця відбуваються концерти клубу авторської пісні "Островок".

З метою популяризації читання, розкриття книжкового фонду та презентації бібліотечних послуг бібліотекарями різних відділів були організовані виїзні заходи у центрах соціальної адаптації людей "третього віку", місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, на загальноміських та обласних заходах (науково-практична конференція до річниці народження Тараса Шевченка, розширена колегія Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА, науково-практична конференція "Золоте гроно України", фестивалі "Українські обереги", "Фестиваль домашньої консервації", "Запорізька книжкова толока" тощо).

З тією ж метою розкриття бібліотеки не тільки як книгозбірні, а передовсім як центру навчання, саморозвитку, комунікації, дозвілля та творчості у бібліотеці були організовані соціокультурні заходи: "Святкуємо День матері та День сім’ї", "БібліоЯрмарок", "Від спеки до бібліотеки", "Бібліотечне надвечір'я", "Різдвяні читання біля комину".

Соціокультурна акція "Бібліотечний ярмарок Open Air" мала на меті, передовсім, відкрити бібліотеку для мешканців та гостей міста, продемонструвати, що бібліотека – це не тільки низка книжкових полиць, сучасна бібліотека – це відкрита платформа для спілкування, навчання, творчості, саморозвитку, це співпраця з багатьма культурними та просвітницькими установами регіону, громадськими організаціями, творчими колективами, майстрами.

Відвідувачам БібліоЯрмарку були запропоновані тематичні добірки літератури, що розкривають більш ніж півторамільйонний книжковий фонд Горьківки, найрізноманітніші майстер-класи, літературні вікторини тощо. Виставка відділу технічно-економічної літератури, присвячена авіації та космонавтиці, була проілюстрована моделями літаків та ракетоносіїв, виготовлених вихованцями Станції юних техніків. Поціновувачі екзотичних рослин мали змогу не тільки переглянути відповідні видання на стенді відділу сільськогосподарської та природничо-наукової літератури, але й отримати практичні поради від бібліотекарів. Відділ абонементу пропонував ділитись цікавими книгами посередництвом "буккросингу", відділ періодичних видань та електронних ресурсів розробив рекомендаційні списки літератури для фахівців з різних галузей, краєзнавчий відділ знайомив з видатними особами Запорізького краю. На локації відділу літератури іноземними мовами можна було не тільки переглянути книги, а й пограти в ігри, які сприяють розвитку мовних навичок. Відділ сформування фондів розкрив один зі шляхів поповнення книжкового фонду – подарунки від друзів бібліотеки. Дехто з відвідувачів, впізнаючи на фото своїх знайомих, не лишались байдужими і також дарували бібліотеці книги. Доторкнутись до минулого – написати пером або надрукувати на старій друкарській машинці побажання – мали змогу біля стенду відділу цінних та рідкісних видань. Відділ документів з гуманітарних наук презентував книгу Тетяни Тиховської "Паперова лялька".

Яскравим доповненням заходу стала виставка-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва, виступи творчих колективів, зокрема ансамблю "Браво" Новоолександрівського будинку культури, Народного театру моди "Стиль" Запорізького вищого професійного училища моди та стилю, студії арабських танців "Басіма", танцювальної студії "T-Twice" та запальна дискотека від "Manila Orchestra".

Цей захід викликав жваве зацікавлення у запоріжців та гостей міста, тому запланований як щорічний ярмарок бібліотечних ресурсів та послуг.

Щороку до Всеукраїнського дня бібліотек ми пропонуємо всім охочим долучитись до безмежних скарбів найбільшої книгозбірні краю та здійснити захопливі мандрівки у просторі і часі.

Цьогоріч в рамках традиційної соціокультурної акції "Бібліотечне надвечір'я: Лабіринти книжкових світів" на відвідувачів чекали ексклюзивні інтелектуальні розваги у жанрі містики й детективу, драматургії й казки, історичного й пригодницького роману.

Були запропоновані розваги на всі смаки: для бібліофілів – книжкові виставки; для допитливих – літературні вікторини; для кмітливих – квести та конкурси; для кіноманів – містичний кінозал, бук-трейлери до відомих літературних творів, науково-популярна документалістика, дайджест детективних фільмів; для креативних – інтерактивний перфоманс "Капсула часу", талант-випробування "Зіграй свою роль", інтерактивний фанфік від фікрайтерів, майстер-класи; для естетів – книжкові інсталяції, мистецькі виставки; для комунікабельних – speed-dating при свічках, поради бувалого мандрівника, творча зустріч з народним артистом України Олександром Гапоном; для геймерів – ексклюзивні настільні ігри, містична ігротека; для гурманів – театральний буфет, французька кав'ярня, привал біля вогнища.

Таким чином, впродовж звітного року Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека у своїй діяльності тісно співпрацювала з громадою міста й області, максимально ефективно відповідаючи на інформаційні, соціокультурні та інші запити суспільства.

 

 

Додаток №1

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2015 РОЦІ

1. Бібліотечний фонд: поради методиста : метод. рекомендації / КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР, наук.-метод. відділ ; [укл. Л. Мажара, ред. Л. Ізюмова] . – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР] , 2015. – Режим доступу : http://http:www.zounb.zp.ua/node/3861
2. Україна більше за життя! : методичні поради щодо героїзації учасників Антитеррористичної операції / КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР, наук.-метод. відділ ; [укл. Л. Мажара, О. Тарлінська; відп. за вип. О. Волкова]. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР] , 2015. –  16 с. 
3. Живи та міцній, Українська державо! : методичні поради на допомогу організації роботи бібліотек по відзначенню 24-ої річниці проголошення незалежності України / КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР, наук.-метод. відділ ; [укл. Л. Мажара]. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР] , 2015. –  8 с.
4. Использование метода «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно в библиотечном менеджменте : методическая консультация / КУ «ЗОУНБ им. А.М. Горького» ЗОС, науч.-метод. отдел ; [сост. Е. Тарлинская]. – Запорожье : [КУ «ЗОУНБ им. А.М. Горького» ЗОС] , 2015. –  10 с.
5. Маркетинг взаємовідносин : методичні матеріали на допомогу проведенню семінару-тренінгу / КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР, наук.-метод. відділ ; [укл. О. Тарлінська, ред. Т. Пішванова; відп. за вип. О. Волкова]. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. –  36 с.
6. Подкасти: найшвидший шлях до зацікавлених / КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР, наук.-метод. відділ ; [укл. О. Літвак, ред. Л. Ізюмова] . – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР] , 2015. – 12 с.  – Режим доступу : /node/4226
7. Показники діяльності бібліотек за 2014 рік / КЗ «ЗОУНБ ім. О.М. Горького» ЗОР ; [укл. Л. Мажара, М. Бормот, ред. Л.Ізюмова]. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ імені О.М. Горького» ЗОР] , 2015. – 8 с. – Режим доступу : /node/4226
8. Клубок : газета клубу дир. ЦБС Запоріз. обл. / засн. клубу дир. ЦБС Запоріз. обл., НМВ КЗ «ЗОУНБ ім. Горького» ЗОР. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ ім. Горького» ЗОР] , 2015 - № 29. – 8 с.
9. Знаменні та пам`ятні дати Запоріжжя на 2016 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / [КЗ "ЗОУНБ ім. О.М. Горького"ЗОР; уклад. І. Шершньова; відп. за вип. О. Волкова]. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 400 с. – Режим доступу : /resourse_/2016
10. Токмак на перехресті доріг та віків : до 230-річчя від дня заснування міста : бібліограф. покажчик / КЗ "Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького" ЗОР ; [уклад.: Г. Нагорна, І. Шершньова ; ред. І. Степаненко ; відп. за вип. О. Волкова]. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 192 с. – Режим доступу : /node/4152
11. Воістину народний : до 75-річчя від дня народження нар. артиста України Олександра Івановича Гапона : біобібліогр. покажчик / [КЗ "ЗОУНБ ім. О. М. Горького" ЗОР ; уклад. Г. Нагорна, ред. Т. Пішванова; відп. за вип. О. Волкова]. - Запоріжжя : Кругозор, 2015. - 48 с. : іл. - [(Митці Запорізького краю ; вип. 4)].
12. Світлана Алексієвич - лауреат Нобелівської премії-2015 : бібліогр. список / КЗ "ЗОУНБ ім. О. М. Горького" ЗОР, Відділ наук. інформації та бібліогр. ; [уклад. М. Маслова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ ім. О. М. Горького], 2015. - 28 с. - (Лауреати літературних премій). 
13. Читати - це важливо, це модно, це необхідно : рек. список літ. / КЗ "ЗОУНБ ім. О. М. Горького" ЗОР, Відділ наук. інформації та бібліографії ; [уклад. Л. Бєляєва]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ ім. О. М. Горького], 2015. - 16 с.
14. Мілітарні прапори України : бібліогр. список  / КЗ "ЗОУНБ ім. О. М. Горького" ЗОР, Відділ наук. інформації та бібліографії. - Запоріжжя : [ЗОУНБ ім. О. М. Горького], 2015. - 16 с.
15. Юрій Буряк - лауреат Шевченківської премії-2015 : бібліогр. список / КЗ "ЗОУНБ ім. О. М. Горького" ЗОР, Відділ наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ ім. О. М. Горького], 2015. - 24 с. - (Лауреати літератрних премій).
16. Український вибір: виклики та перспективи : прес-дайджест. Вип. 1-4 / КЗ "ЗОУНБ ім. О. М. Горького" ЗОР, Відділ наук. інформації та бібліографії. - Запоріжжя : [ЗОУНБ ім. О. М. Горького], 2015. - Вип. 1: Українсько-російські відносини / [підгот. А. Мацієвська]. - 24 с. ; Вип. 2: Інформаційна безпека України / [підгот.: А. Сєдловська, А. Яблонська]. - 24 с. ; Вип. 3: Конституційна реформа в частині децентралізації влади / [підгот. Ю. Щеглова]. - 24 с. ; Вип. 4: Конституційна реформа правосуддя / [підгот. Ю. Щеглова]. - 28 с.
17. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд. Вип. 1-4 / КЗ "ЗОУНБ ім. О. М. Горького" ЗОР, Від. наук. інформації та бібліогр. ; [підгот. М. Маслова]. - Запоріжжя : ЗОУНБ ім. О. М. Горького, 2015. - Вип. 1. - 12 с. ; Вип. 2. - 16 с. ; Вип. 3. - 20 с. ; Вип. 4. - 16 с.


Додаток №2 


КЗ"ЗОУНБ ім. О.М. Горького" ЗОР на сторінках друкованих видань
  
2015  рік

 Книги

1. Україна.Європа.Світ.Нова епоха / упоряд.Болгов В.В. - К.:[Укр. конфедерація журналістів], 2015.- 320с.- Із змісту : Волкова О.В.Ювілей храму мудрості та знань. - С. 142-143.
2. Знаменні та пам`ятні дати Запоріжжя на 2015 рік : календар і короткі довідки з бібліогр. списками  / [ред. І. Степаненко, уклад. І. Шершньова];  КЗ “Обласна універсальна наукова б-ка ім.О.М.Горького” ЗОР. - Запоріжжя : ААТандем,2014. - 272с. : іл.
3. Воістину народний : до 75-річчя від дня народження народного артиста України О.І. Гапона : біобібліогр.покажчик / КЗ “Обласна універсальна наукова б-ка ім.О.М.Горького” ЗОР; уклад. Г. Нагорна; відп. за вип. О. Волкова; під ред. Т. Пішванової. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 48с.:іл.
4. Токмак на перехресті доріг та віків : до 230-річчя  від дня заснування міста / уклад.  Г. М. Нагорна, І.В Шершньова; під ред. І. Степаненко ; КЗ “Обласна універсальна наукова б-ка ім.О.М.Горького” ЗОР. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 192 с. : іл.- (Міста і села Запорізької області; вип.7).

Газети

5. Атаманчук И. «Нас не подолати»! : [сотрудники б-ки приняли участие в фестивале домашней консервации] / Инесса Атаманчук // Миг. - 2015. - 24 сент. (№39).- С.48.
6. Атаманчук И.Художники в библиотеке : [выставка в отделе искусств] / Инесса Атаманчук // Миг. - 2015. - 1 окт.(№ 40). - С. 51.
7. Балаян А. Вспомним, наградим, утвердим... : [на 39-й сессии облсовета утвердили кандидатуру нового дир. б-ки О.В. Волкову] / Ашот Балаян // Позиция. - 2015. - 1 янв.- (№ 1). - С.5.
8. Будилка А. На выставке - «Луковые коты» и куклы - мотанки  / Александра Будилка // Запороз. Січ. - 2015. - 2 квіт. (№ 57-59).- С. 13.
9. Будилка А. Практиковаться в разговорном иностранном языке можно бесплатно : [в б-ке] / Александра Будилка // Запороз. Січ. - 2015. - 2 лип. - (№ 113 - 115). - С.11.
10. [ В библиотеке  им. Горького ] открылась выставка «Ажурні мотиви із дерева » // Миг.- 2015. - 29 окт. (№ 44). - С.35.
11. [В библиотеке им. Горького  11 апреля выступили барды клуба «Островок»] // Миг. - 2015. - 16 апр.(№ 16). - С. 11.
12. [В б-ці пройшла презентація кн. А. Голдобіна “Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы»:] // Запоріз. правда. - 2015. - 7 листоп.
13. В Запорожье [в библиотеке им. Горького ]  зазвучат песни  «Beatles” // Мрія. - 2015.  - 14 янв. - (№1). - С.3.
14. В Запорожье [ в библиотеке им. Горького ] открылась выставка, посвященная борьбе за Независимость Украины // Верже. - 2015. - 26 окт.(№ 46). - С.2.
15. [В отделе искусств 8 Марта открылась выставка  картин «Подих весни», вышитых бисером] // Миг. - 2015. - 12 марта.(№ 11). - С. 11.
16. [В отделе искусств открыта выставка сов из коллекции В. Терещенко «Сувенирные совы мастеров Украины» и выставка  Г. Киричек «С любовью к жизни»] // Миг. - 2015. - 5 нояб.
17. Владимирова В. Картины из мира науки : [в б-ке открылась выставка работ немецкого науч. обществ им. Макса Планка] / Вера Владимирова // Позиция. - 2015. - 17 сент.(№ 38). - С.12.
18. Волкова О. Современная библиотека - не только чтение / беседу с дир. б-ки записала А. Будилка // Запороз. Січ. - 2015. - 23 квіт.(№70-72). - С. 6.
19. Выставки :[В отделе искусств открыта выставка работ семьи Мазневых «Нев`янучий  квіт народної творчості» // Миг. - 2015. - 6 янв.(№ 2). - С. 13.
20. “Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы»: [ книгу презентовали в б-ке] // Запороз. Січ. - 2015. - 27 жовт.(№189).- С.6.
21. «Горьковке “-110 лет // Миг. - 2015. - 22 янв.(№ 4) — С.3.
22. “День Божьего творения”: фотовыставка [в Центре национальных культур «Сузір`я»] // Миг. - 2015. - 3 сент.(№ 36). - С. 11.
23. Довженко А. Библиотеке имени Горького хотят дать имя Петра Ребра / Алена Довженко // Суббота плюс. - 2015. - 21 мая (№21). - С.42. 
24. “Жінки в історії козацького Запоріжжя “: [ під такою назвою в б-ці  відбувся вебінар, в якому взяли участь історик О.П. Кривоший і зав. відділом краєзнавства  Г.М. Нагорна] // Запороз. Січ. - 2015. - 1 серп. (№134). - С.6.
25. Запорожцы за бесплатной правовой помощью могут обращаться в библиотеку // Верже. - 2015. - 16 июля (№27). - С.2.
26. Захаржевская Т. «О книгах и читателях» : [в б-ке открылась фотовыставка В. Зотовой и Е. Смирновой] / Т.Захаржевская // Правда . - 2015. - 5 марта (№10).- С.16.
27. Зубченко О. Сортирный вопрос : [журналист встретил приличный туалет только в ЗОУНБ им. Горького] / Ольга Зубченко // Мрія. - 2015. - 9 дек. (№ 47). - С.7.
28. Карвинг для дома : в библиотеке имени Горького 18 декабря прошел мастер-класс  «Овочева феєрія» // Миг. - 2015. - 24 дек.(№ 52). - С. 7.
29. Кириленко В. Японская культура для ценителей прекрасного : [ В библиотеке имени Горького  открыта выставка “Япония. Традиции красоты»]  / Виктория Кириленко  //  Позиция. - 2015. - 15 окт. (№ 42). - С.12-13.
30. Киящук А. Вечная музыка : [в библиотеке им. Горького отметили Всемирный день  «Beatles” концертом // Анна Киящук // Правда . - 2015. - 22 янв.(№3). - С. 30.
31. Книги для бойцов : [о Всеукраинской акции «Библиотека украинского воина» в б-ке] // Запороз. Січ. - 2015. - 30 лип.(№ 131-133). - С. 20.
32. Консультації : [в б-ці відкрилася Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги]  // Запороз. Січ. - 2015. - 14 лип.(№ 121). - С. 8.
33. Кошкалда О.  Дыхание весны : [в библиотеке открылась выставка творческих работ учителей нашего города ] / Ольга Кошкалда. - Индустр. Запорожье. - 2015. - 12 маарта. - С. 13.
34. Куда пожилому человеку на досуге податься? : [вас приглашают библиотечные клубы,студии, лектории] // Миг. - 2015. - 27 авг.(№ 35). - С. 11.
35. Кириленко В. Научитесь видеть прекрасное : [ представители фотошколы Запорож. епархии УПЦ провели в б-ке мастер-класс] / Виктория Кириленко // Позиция. - 2015. - 12 февр. (№ 7). - С.2.
36. Латанський С. Радість, якої він не дочекався : [В б-ці пройшла презентація кн. А. Голдобіна “Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы»] // Запоріз.правда. - 2015. - 7 листоп.(№129).- С.4.
37. Логанов Є.” Життя після смерті”: [в б-ці відкрито книжкову виставку , присвячену В. Стусу] / Євген Логанов // Запоріз. правда. - 2015. - 10 верес. (№ 103-104). - С.2.
38. Лучер М. “Сова в Финляндии ждала меня целых полгода” : [открылась выставка сов коллекционера В. Терещенко] / М. Лучер // Комс. правда в Украине. Днепропетров. выпуск. - 2015. - 31 окт. - С. 8.
39. Любители книг потолкутся в “Казак - Палаці”: [о междунар. фестивале ”Запорожская книжная толока”и Е. Заставной - програмном дир. фестиваля, зав. отделом б-ки] // Индустр. Запорожье. - 2015. - 15 окт. (152-153). - С.18.
40. Манарченко Ю. Бесплатные курсы и мастер-классы в городе : учим языки и делаем украшения : [в т.ч. языковые клубы и мастер - классы по народным ремеслам в б-ке ] / Ю.Манарченко // Комс. правда. в Украине. Запорож. вып. - 2015. - 13 марта. - С.8.
41. Маслякова А. Все робіть із любов`ю! : [майстер-клас із писанкарства провела в б-ці О. Шульга / А.Маслякова ] // Запоріз. правда. - 2015. - 12 берез. (27-28). - С.11.
42. Маслякова А. Ковток поезії з ...чаєм / А.Маслякова // Запоріз. правда. - 2015. - 2 квіт. (36-37). - С.11.
43. [Мастер-класс по изготовлению ангелочков-оберегов провела флорист С. Щербань в отделе искусств обл. б-ки] // Миг. - 2015. - 30 дек. (№53). - С. 40.
44. Мемуары петлюровского генерала : [в б-ке прошла презентация книги А. Вишневского «Воспоминания петлюровского генерала »] // Миг. - 2015. - 30 дек. (№53). - С.21.
45. Московцева В. Літопис АТО - зі сторінок преси : [цикл виставок “Україна єдина” презентували 10 лют.в б-ці] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. - 2015. - 12 лют. (15-16). - С.3.
46. Московцева В. Маки та соняшники Оксани Златовєрової : [ виставка вишиванок відкрилася в б-ці] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. - 2015. - 27 серп. (97-98). - С.20.
47. Московцева В. Молодість старої книгозбірні : [б-ці-110 років]/ Віталіна Московцева // Запоріз. правда. - 2015. - 15 січ. (№3- 4). - С.1,17.
48. Московцева В. Найреалістичніші абстракції[в б-ці відткрилася виставка праць німецького наук. товариства ім.Макса Планка] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. - 2015. - 12 верес.. (№105). - С.4.
49. Московцева В. Приходьте сьогодні на “Надвечір`я , панове”! / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. - 2015. - 26 верес.. (№111). - С.4.
50. Муха О. Бібліотечний ярмарок просто неба / Олена Муха // /Запороз. Січ. - 2015. -26 трав. (№ 90). - С.8.
51. Муха О.”Коло друзів” об`єднало ] дві тисячі запоріжців і переселенців : [б-ка стала партнером свята] / Олена Муха // Запороз. Січ. - 2015. - 4 серп. (№135). - С.1.
52. Муха Е. Легендарные  «Битлы»поражают и сегодня / Елена Муха // Запороз. Січ. - 2015. - 22 січ. (№10-12). - С.20.
53. Начинающий хлебниковед : После трагедии у юного переселенца проявилась творческая жилка : [в б-ке открылась выставка рисунков «Смелых замыслов дети, смелых разумов сын», созданных по мотивам произведений В. Хлебникова] // Наше время плюс. - 2015.-19 нояб. - (№ 46). - С.8.
54. Не скупись на чтиво : [в б-ке - акция “Подари книгу защитнику”] // Миг. - 2015. - 6 авг. - (№ 32). - С. 7.
55. Ни поколения без творчества : [в б-ке  экспонируется выставка семьи Мазневых] // Миг. - 2015. - 1 янв. - (№ 1). - С. 38
56. Областные учреждения обрели новых руководителей : [новым дир. б-ки стала О.В. Волкова]./ Миг. - 2015. - 1янв. - (№ 1). - С. 5.
57. Олейник С. «Розрив»- на свадьбу внуку : В Запорожье открыли кн. толоку :[фото : А. Мухарский  дает автограф первой покупательнице — сотруднице б-ки Т. Черных.] / Светлана Олейник // Индустр. Запорожье. - 2015. - 17 окт. (№154). - С.7.
58. Олейник С. Собирательница сов : в б-ке поселились сувенирные птицы из разных стран мира / Светлана Олейник // Индустр. Запорожье. - 2015. - 5 нояб.(№164). - С.23.
59. Олейник С.Там все написано! / беседа кор. с бывшим дир. б-ки И. Степаненко / С. Олейник // Индустр. Запорожье. - 2015. - 17 янв. - С. 1,4.
60. Паршин Н. «Бібліотечне надвечір`я» / Никита Паршин // Миг. - 2015. - 1 окт. (№ 40). - С.37.
61. Паршин Н. Сувенирные совы среди пейзажей и натюрмортов / / Никита Паршин // Миг. - 2015. - 5 листоп. (№ 45). - С.31.
62. Петраков Г. Приоткрывая тайны веков : [в б-ке состоялась встреча с археологом Ю. Мурзиным] / Григорий Петраков // Рабоч. газ. - 2015. - 7 нояб. - С.4.
63. Петраков Г. Игорь Гумен : «Я восхищаюсь подвигами фронтовиков» : [О запорож. фотолюбителе И. Гумене , который помогал краеведу  А.И. Голдобину в написании книги «Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы»] / Григорий Петраков // Рабоч. газ. - 2015. - 26 нояб.- С.1.
64. Петраков Г. Полные кавалеры ордена Славы : [в б-ке состоялась презентация книги А.И. Голдобина «Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы»] / Григорий Петраков // Рабоч. газ. - 2015. - 29 окт.(№143).
65. Пішванова Т Ім`я йому - солдат : :[про повного кавалера ордена Слави В.Т. Гриценка] Тамара Пішванова // Вісті нашого району. - 2015. - 15 жовт.(№22). - С.6.
66. Пішванова Т. Міський голова Захар`їн Павло Львович / Тамара Пішванова // Запороз. Січ. - 2015. - 14 листоп. (№202). - С. 4-5.
67. Піддубна О. Ми обрали свободу : [ в б-ці відбулося відкриття виставки “Скарані за любов до України”] / Олена Піддубна // Запороз. Січ. - 2015. - 21 листоп. (№207). - С.1.
68. Поговоримо про читання : [у б-ці відбувся круглий стіл “Товсті журнали та криза читання”] // Запороз. Січ. - 2015. - 21 лют. - (№22). - С.6.
69. Полторацкая Т. М. Знаете, каким он парнем был... : [о презентации книги А.И. Голдобина «Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы» в б-ке] / Тамара Полторацкая // Запороз. Січ. - 2015. - 28 листоп. - (№211). - С.4.
70. Полторацкая Т. М. Знаете, каким он парнем был... : [о презентации книги А.И. Голдобина «Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы» в б-ке] / Тамара Полторацкая // Ветеран Украины. - 2015. - 23-24 груд. - С.7.
71. Полухина Т. “...Скифы были буквально вчера”,- говорит археолог Вячеслав Мурзин : [в б-ке состоялась встреча археолога с читателями] / Татьяна Полухина // Новий день. - 2015. - 18 листоп. (№233-237). - С.17.
72. Прохоренко М. «До часу тримати в таємниці...» : [в краєзнавчому відділі зберігається папка з архіву В.Г. Фоменка] / Микола Прохоренко // Запоріз. правда. - 2015. - 29 січ.(№ 9-10). - С.17.
73. Рождественская Є. Эстонка стала мастером украинских оберегов : [в б-ке состоялся мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок. Занятие проводила мастерица С. Щербань] / Екатерина Рождественская // Верже. - 2015. - 24 дек. (№50). - С.11.
74. Сац Е. На рассмотрении : [переименование б-ки] / Евгения Сац // .- Верже.- 2015.-- 21 мая.- (№19). - С.2.
75. Северова И. Сумерки - время праздника / Ирина Северова // Надежда. - 2015. - 30 сент.-6окт. - 2015. - (№ 40). - С.3.
76. “Скарані за любов до України”: [під такою назвою в б-ці експонується виставка] // Миг. - 2015. - 26 нояб. - С.3.
77. Собираем “Библиотеку украинского воина”// Миг. - 2015. -19 нояб. - (№47).- С.13.
78. Соломаха Н. Сорок дві папки з архіву Анатолія Голдобіна :[В б-ці пройшла презентація кн. А. Голдобіна “Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы»:] // Запоріз.правда. - 2015. - 7 листоп.(№129).- С.4.
79. Ставицька А. А в бібліотеці...танцюють і співають :  [відбувся концерт до Всесвіт. дня англій. групи  «Beatles”] / Анна Ставицька // Запоріз. правда. - 2015. - 22січ.- (№6-7). - С. 20.
80. Студентка представила свою фотовыставку :  [в б-ке  А. Свиридюк] // Мрія. - 2015.- 11 нояб.(№ 43).- С.3.
81. “Українська книга”: [за цією програмою б-ка отримала 1,7 тис.видань] // Запороз. Січ. - 2015. - 10 лют. (№23).- С.6.
82. У фотооб`єктиві – героїзм бійців : [в б-ці відбулася презентація циклу виставок “Україна єдина”] // Запороз. Січ. - 2015. - 17 лют. (№28).- С.68.
83. Чуприна А. Docudajs UA на Запорожье прошел в семи городах : [в т.ч. и в б-ке]”/  А. Чуприна // Миг. - 2015. -3 дек. - (№49).- С.117
84. Чуприна А. О скандале в библиотеке из-за госзакупок /  А. Чуприна // Миг. - 2015. -19 нояб. - (№47).- С.12.
85. Шатова И. «Смелых замыслов дети, смелых разумов сын» : [в б-ке открылась выставка рисунков, созданных по мотивам произведений В. Хлебникова]/ Ирина Шатова // Миг. - 2015. -10 дек. - (№50).- С.17.

                                                 Додаток №3 

КЗ"ЗОУНБ ім. О.М. Горького" ЗОР  в мережі Інтернет

Про книжкові виставки:
1. В запорожской библиотеке объединят Украину. http://iz.com.ua/zaporoje/63463-v-zaporozhskoy-biblioteke-obedinyat-ukrainu.html
2. В запорожской библиотеке открылась выставка памяти героев небесной сотни-фото. http://timenews.in.ua/152938/v-zaporozhskoj-biblioteke-otkry-las-vy-stavka-pamyati-geroev-nebesnoj-sotni-foto
3.Запорожцам напомнили, какой ценой доставалась независимость.
http://alextv.zp.ua/news/zaporozhe/45866-zaporozhcam-napomnili-kakoj-cenoj-dostavalas-nezavisimost.html
4. У запорізькій бібліотеці працює виставка, присвячена сучасним борцям за свободу. http://uanews.zp.ua/other/2015/11/24/60445.html
5. В Запорожскую ОГА занесли горящую шину.  http://iz.com.ua/zaporoje/79223-v-zaporozhskuyu-oga-zanesli-goryaschuyu-shinu.html
6. В Запоріжжі відкрилася виставка книг до Дня Гідності та Свободи 
http://porogy.zp.ua/2015/11/v-zaporіjjі-vіdkrilasya-vistavka-knig-do-dnya-gіdnostі-ta-svobodi/
7. Ко дню достоинства и свободы в запорожской библиотеке пройдет масштабная выставка
http://timenews.in.ua/218684/ko-dnyu-dostoinstva-i-svobody-v-zaporozhskoj-biblioteke-projdet-masshtabnaya-vy-stavka
8. В Запорожье отметили День рождения Карела Чапека. http://mzm.zp.ua/v-zaporozhe-otmetili-den-rozhdeniya-karela-chapeka
9. В запорожской библиотеке отпразднуют День рождения знаменитого американского писателя. http://iz.com.ua/zaporoje/78242-v-zaporozhskoy-biblioteke-otprazdnuyut-den-rozhdeniya-znamenitogo-amerikanskogo-pisatelya.html
10. В запорожской библиотеке открылась выставка, посвященная украинской символике. http://reporter-ua.com/2015/02/19/v-zaporozhskoy-biblioteke-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-ukrainskoy-simvolike-foto
11. Запорожцы отметят Международный день чая. http://reporter-ua.com/2015/12/15/zaporozhcy-otmetyat-mezhdunarodnyy-den-chaya
12. В запорожской библиотеке отметят 105-летие со дня рождения знаменитого исследователя океана. http://timenews.in.ua/181779/v-zaporozhskoj-biblioteke-otmetyat-105-letie-so-dnya-rozhdeniya-znamenitogo-issledovatelya-okeana

Про презентації видань:
12.”Запорожец в Стране Миражей” рассказывает о своих приключениях в книге. http://iz.com.ua/zaporoje/64574-zaporozhec-v-strane-mirazhey-rasskazal-o-svoih-priklyucheniyah-v-knige.html
13. В Запорожье презентуют женский журнал. http://iz.com.ua/zaporoje/70369-v-zaporozhe-prezentuyut-zhenskiy-zhurnal.html
14.В Запорожье презентуют пьесу первого президента Чехии Вацлава Гавела. http://mig.com.ua/zaporozhe/item/11473-v-zaporozhe-prezentuyut-pesu-pervogo-prezidenta-chekhii-vatslava-gavela
15. В областной научной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги Анатолия Голдобина «Герои Запорожского края – полные кавалеры ордена Славы», которая вышла в местном издательстве ООО «Плюс 73». http://rg.kiev.ua/page5/article34939                                      16. В Запоріжжі відбудеться презентація книги Асли Перкер “Суфле”. http://reporter.zp.ua/v-zaporizhzhi-vidbudetsya-prezentaciya-knigi-asli-perker-sufle.html

Про мистецькі виставки: 
17. В запорожской библиотеке открылась выставка работ маленьких авторов- фото. http://timenews.in.ua/178949/v-zaporozhskoj-biblioteke-otkry-las-vy-stavka-rabot-malen-kih-avtorov-foto
18. Фоторепортаж: в библиотеки им. Горького открылась фотовыставка «любимое Запорожье». http://timenews.in.ua/216947/fotoreportazh-v-biblioteki-im-gor-kogo-otkry-las-fotovy-stavka-lyubimoe-zaporozh-e
19. В Запорожье откроется выставка о Японии. http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-otkryvaetsya-vystavka-o-yaponii
20. В запорожской областной библиотеке им. Горького проходит художественная фотовыставка картин из мира науки. http://pressorg24.com/news?id=189027
21. В Запорожской библиотеке открылась выставка вышитых картин «С Украиной в сердце» 
http://www.061.ua/news/937524
22. Юные художники перенесли на полотна легенды Запорожья
http://mtm.zp.ua/2015/04/21/yunyie-hudozhniki-perenesli-na-polotna-legendyi-zaporozhya/
23. В Запорожье открылась выставка фоторабот ученых из Германии. 
http://porogy.zp.ua/2015/09/v-zaporoje-otkrylas-vystavka-fotorabot-uchenyh-iz-germanii/
24. В Запорожье открылась фотовыставка «О книгах и читателях». 
http://porogy.zp.ua/2015/02/v-zaporojskoy-oblastnoy-biblioteke-otkrylas-fotovystavka-o-knigah-i-chitatelyah/
25. В Запорожье открылась выставка, посвященная любви к городу. http://reporter-ua.com/2015/11/10/v-zaporozhe-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-lyubvi-k-gorodu-foto 
26.Запорожский фотограф призналась в любви родному городу. 
http://porogy.zp.ua/2015/11/zaporojskiy-fotograf-priznalas-v-lyubvi-rodnomu-gorodu/
27. У Запоріжжі відкрилася фотовиставка «Hello, USA». 
http://porogy.zp.ua/2015/11/u-zaporіjjі-vіdkrilasya-fotovistavka-hello-usa/
28. Областная библиотека приглашает запорожцев перенестись в загадочную Японию.
http://verge.zp.ua/2015/10/областная-библиотека-приглашает-зап/
29.Фоторепортаж: в запорожской библиотеке появились ангелы. http://timenews.in.ua/226277/226277
30. Запорожские дети показали свои таланты. http://reporter-ua.com/2015/12/22/zaporozhskie-deti-pokazali-svoi-talanty-foto
31. В запорожской библиотеке откроется выставка деревянных изделий. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-zaporozhskoj-biblioteke-otkroetsya-vyistavka-derevyannyix-izdelij-44410/
32. Фоторепортаж: запорожская студентка, приехавшая из штатов, организовала свою фотовыставку. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/fotoreportazh-zaporozhskaya-studentka-priexavshaya-iz-shtatov-organizovala-svoyu-fotovyistavku-46418/
33. Запорожцы могут насладиться заграничными фотоработами. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhczyi-mogut-nasladitsya-zagranichnyimi-fotorabotami-40964/
34. В Запорожской областной библиотеке открылась выставка патриотичных картин. 
http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-zaporozhskoj-oblastnoj-biblioteke-otkryilas-vyistavka-patriotichnyix-kartin-38838/
35. В Запорожье работает выставка, посвященная творчеству Рерихов. http://golos.zp.ua/novosti/v-zaporozhe-rabotaet-vystavka-posvyashchennaya-tvorchestvu-rerikhov/

Про майстер класи: 
36. В запорожской библиотеке учились рисовать в необычном стиле- фото.
http://timenews.in.ua/136230/v-zaporozhskoj-biblioteke-uchilis-risovat-v-neoby-chnom-stile-foto
37. В запорожской библиотеке устроили день восточных танцев- фото.
http://timenews.in.ua/140356/v-zaporozhskoj-biblioteke-ustroili-den-vostochny-h-tantsev-foto
38. «Запорожский вектор» проводит в Запорожье мастер-классы по росписи пасхальных яиц. 
http://z-city.com.ua/Запорожский-вектор-проводит-в-Запорожье-мастер-классы-по-росписи-пасхальных-яиц-23.02.2015
39. В Запорожье прошел мастер-класс по изготовлению традиционного украинского оберега.
http://verge.zp.ua/2015/12/в-запорожье-прошел-мастер-класс-по-изг/
40. В областной библиотеке имени Горького прошел мастер-класс по лепке из теста «Красота Украины». http://tv5.zp.ua/news/11057/V-oblastnoj-biblioteke-imeni-Gor'kogo-proshel-master-klass-po-lepke-iz-testa-%C2%ABKrasota-Ukrainy%C2%BB?str=+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
41. Бойцы АТО получат валентинки от запорожской библиотеки- фото.
http://timenews.in.ua/149545/bojtsy-ato-poluchat-valentinki-ot-zaporozhskoj-biblioteki-foto
42. Запорожцев обучат искусству резки по овощам. http://reporter-ua.com/2015/12/15/zaporozhcev-obuchat-iskusstvu-rezki-po-ovoshcham
43. В Запорожье прошел мастер-класс по изготовлению писанок. http://reporter-ua.com/2015/02/21/v-zaporozhe-proshel-master-klass-po-izgotovleniyu-pisanok-foto
44. ФОТОФАКТ: Запорожцев учили расписывать писанки. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/fotofakt-zaporozhczev-uchili-raspisyivat-pisanki-19566/
45. В запорожской библиотеке пройдет мастер-класс под названием "Цветы". http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-zaporozhskoj-biblioteke-projdet-master-klass-pod-nazvaniem-czvetyi-46490/

Про клуби за інтересами:
46. В Запорожье открылись бесплатные курсы китайского языка. http://www.061.ua/news/936945
47. Запорожцы могут посетить бесплатные курсы по изучению китайского языка. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhczyi-mogut-posetit-besplatnyie-kursyi-po-izucheniyu-kitajskogo-yazyika-38668/
48. Обучающие кружки в Областной библиотеке им. Горького (видео).
https://www.youtube.com/watch?v=QiWqieKH-5g
49. Запорожцев приглашают на встречи семейного клуба. http://iz.com.ua/zaporoje/88705-zaporozhcev-priglashayut-na-vstrechi-semeynogo-kluba.html

Про ресурсні центри:
50. Запорожцы пообщаются с вице-консулом США.
http://zabor.zp.ua/www/content/zaporozhtsy-poobshchayutsya-s-vitse-konsulom-ssha
51. Запорожцы учились праздновать рождество по-немецки.
http://golos.zp.ua/stati/zaporozhczyi-uchilis-prazdnovat-rozhdestvo-po-nemeczki-50129/
52. В запорожской библиотеке устроят читательский марафон.
http://timenews.in.ua/224693/v-zaporozhskoj-biblioteki-ustroyat-chitatel-skij-marafon
53. Інформаційно-ресурсний центр "Вікно в Америку". http://www.parta.com.ua/ukr/lang_courses/view/1026/

Про центр національних культур “Сузір'я”:
54. В запорожской библиотеке прозвучит армянская народная музыка
http://timenews.in.ua/174557/v-zaporozhskoj-biblioteke-prozvuchit-armyanskaya-narodnaya-muzy-ka
55. Для запорожцев проведут Дни татарской культуры.  http://iz.com.ua/zaporoje/79323-dlya-zaporozhcev-provedut-dni-tatarskoy-kultury.html
56. В Запорожье в октябре откроют курсы арабского языка. http://zabor.zp.ua/www/node/42341
57. В Запорожье презентовали «Афонский альбом» и «Фиолентовую тетрадь». 
http://www.061.ua/news/848375
58. Священники УПЦ исполнят армянскую музыку на презентации журнала «Самарянка» 
http://hram.zp.ua/?p=69420
59. В Запорожской библиотеке им. Горького говорили о геноциде.
http://1news.zp.ua/v-zaporozhskoj-biblioteke-im-gorkogo-govorili-o-genotside/
60. «Припечатанные» відсвяткували День поезії ламповим літературним вечором. 
http://porogy.zp.ua/2015/03/pripechatannye-vіdsvyatkuvali-den-poezії-lampovim-lіteraturnim-vechorom/
61. В запорожской библиотеке встретятся поклонники известного французского писателя. http://timenews.in.ua/192149/v-zaporozhskoj-biblioteke-vstretyatsya-poklonniki-izvestnogo-frantsuzskogo-pisatelya.

Про соціокультурні акції:
62. В Запорожье собирают «Библиотеку украинского воина». http://www.061.ua/news/904133       63. Запорожские библиотекари передали партию книг солдатам. ttp://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhskie-bibliotekari-peredali-partiyu-knig-soldatam-43018/.
64. Запорожцам предлагают поучаствовать в акции "Библиотека украинского бойца".
http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhczam-predlagayut-pouchastvovat-v-akczii-biblioteka-ukrainskogo-bojcza-46488/.
65. Для запорожцев проведут "Зимние чтения возле камина. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/dlya-zaporozhczev-provedut-zimnie-chteniya-vozle-kamina-50245/ 
66. Кафедра журналістики і соціальних комунікацій взяла участь у акції ЗОУНБ «Новорічні читання біля каміну». http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/4227
67. Возле запорожской библиотеки празднуют День матери и День семьи. http://reporter-ua.com/2015/05/13/vozle-zaporozhskoy-biblioteki-prazdnuyut-den-materi-i-den-semi-foto
68. В Запорожье горожан зовут отметить День семьи возле библиотеки им. Горького.
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-gorozhan-zovut-otmetit-den-semi-vozle-biblioteki-im-gorkogo
69. В Горьковке поздравили запорожцев с Днем семьи.
http://mtm.zp.ua/2015/05/14/v-gorkovke-pozdravili-zaporozhtsev-s-dnem-semi/
70. Библиотека им. Горького отметила День семьи.
http://porogy.zp.ua/2015/05/biblioteka-im-gorkogo-otmetila-den-semi/
71. Святий Миколай дітям - сиротам Запоріжжя. http://uanews.zp.ua/other/2015/12/11/63328.html
72. Святой Николай детям - сиротам Запорожья. http://tv5.zp.ua/news/12302/Svyatoj-Nikolaj-detyam---sirotam-Zaporozh'ya?t=1
73. Запорожская библиотека объявила конкурс патриотических фотографий. http://www.061.ua/news/887904
74. Запорожцы покажут свою любовь к Украине на патриотическом фотоконкурсе. http://iz.com.ua/zaporoje/76728-zaporozhcy-pokazhut-svoyu-lyubov-k-ukraine-na-patrioticheskom-fotokonkurse.html.
75. В Запорожье проходит фотоконкурс "Моя семья". http://iz.com.ua/zaporoje/74101-v-zaporozhe-prohodit-fotokonkurs-moya-semya.html

Про Біблиотечний ярмарок “Open air”:
76. Библиотека Горького провела ярмарку. http://www.vv.com.ua/news/91079
77. Фотофакт: Библиотека им. Горького провела Open-air . http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/fotofakt-biblioteka-im.-gorkogo-provela-open-air-28126/
78. Библиотечная ярмарка «Open air». http://afisha.zp.ua/meropriyatiya/bibliotechnaya-yarmarka-open-airy_7444.html.
79. Open Air в библиотеке им. Горького. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/open-air-v-biblioteke-im.-gorkogo-26984/
80. В библиотеке им.Горького покажут оскароносный фильм «Бёрдмен». http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-biblioteke-im.gorkogo-pokazhut-oskaronosnyij-film-byordmen-27386/
81. В Запорожье пройдет лекция о фильмах-номинантах на премию Оскар 2014. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-zaporozhe-projdet-lekcziya-o-filmax-nominantax-na-premiyu-oskar-2014-25506/

Про День бібліотек:
82. В Запорожской библиотеке оригинально отметили профессиональный праздник 
http://porogy.zp.ua/2015/09/v-zaporojskoy-biblioteke-originalno-otmetili-professionalnyy-prazdnik
83. В Запорожской библиотеке пройдет вечеринка блиц-знакомств . http://www.061.ua/news/960943 84. Запоріжжя запрошує: ЛАБІРИНТИ КНИЖКОВИХ СВІТІВ. http://biblmir.blogspot.nl/2015/09/blog-post_21.html
85. Запорожская библиотека проводит вечеринку знакомств. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhskaya-biblioteka-provodit-vecherinku-znakomstv-41018/
86. В Запорожье пройдет Всеукраинский День библиотек. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-zaporozhe-projdet-vseukrainskij-den-bibliotek-41894/
87. В Запорожье провели праздничное мероприятие, посвященное Всеукраинскому Дню библиотек. http://golos.zp.ua/novosti/sport/v-zaporozhe-proveli-prazdnichnoe-meropriyatie-k-vseukrainskomu-dnyu-bibliotek-42568/
88.Приходьте сьогодні на "Надвечір'я", панове! http://uamedia.visti.net/content/prihodte-sogodni-na-nadvechirya-panove
89. Бібліотека Горького буде переміщуватися в часі та просторі. https://vk.com/molodijka_zodtrk?z=video-29159549_172195962%2Fc559813757d2574c1b%2Fpl_wall_-29159549

Про тренінги:
90. В запорожской библиотеке проводят тренинги для безработных. http://timenews.in.ua/212480/v-zaporozhskoj-biblioteke-provodyat-treningi-dlya-bezrabotny-h
91. В библиотеке имени Горького проводятся тренинги по поиску работы
http://tv5.zp.ua/news/11287/V-biblioteke-imeni-Gor%27kogo-provodyatsya-treningi-po-poisku-raboty?str
92. В Запорожье проводят бесплатные тренинги по трудоустройству. http://iz.com.ua/zaporoje/83762-v-zaporozhe-provodyat-besplatnye-treningi-po-trudoustroystvu.html
93. Запорожцам с особыми потребностями покажут как заработать на дому. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhczam-s-osobyimi-potrebnostyami-pokazhut-kak-zarabotat-na-domu-26064/ 

Про ювілей бібліотеки
94. В запорожской 110-летней библиотеке имени Горького есть Wi-Fi и будут учить арабский язык. http://iz.com.ua/zaporoje/61512-v-zaporozhskoy-110-letney-biblioteke-imeni-gorkogo-est-wi-fi-i-budut-uchit-arabskiy-yazyk.html 
95. К юбилею областной библиотеки, в Запорожье проводится уникальная выставка (видео).
https://www.youtube.com/watch?v=KEQLTd3lBxQ
96. Библиотека им. Горького празднует 110-летний юбилей. http://mzm.zp.ua/biblioteka-im-gorkogo-prazdnuet-110-letnij-yubilej 
97. В Запорожье отмечает день рождения библиотека имени Горького: ей – 110 лет. http://mig.com.ua/zaporozhe/item/2200-v-zaporozhe-otmechaet-den-rozhdeniya-biblioteka-imeni-gorkogo-ej-110-let

Про перейменування бібліотеки:
98. Запорожцам предлагают придумать новое название для областной библиотеки http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhczam-predlagayut-pridumat-novoe-nazvanie-dlya-oblastnoj-biblioteki-34450/
99. Запорожская библиотека имени Горького может стать библиотекой Новицкого, Федорова или вообще безымянной. http://www.061.ua/news/893704
100. Для Запорізької обласної бібліотеки ім. Горького шукають нову назву.
http://uanews.zp.ua/culture/2015/07/17/49629.html                                                                                   
Інше:
101. Мандрівник Володимир Супруненко показав фото, що зробив у зоні АТО. 
http://porogy.zp.ua/2015/07/mandrіvnik-volodimir-suprunenko-pokazav-fotografії-scho-zrobiv-u-zonі-ato/
102. В запорожской библиотеке отметят день украинской моды.
http://timenews.in.ua/159255/v-zaporozhskoj-biblioteke-otmetyat-den-ukrainskoj-mody
103. В запорожской библиотеке спели барды.
http://timenews.in.ua/185631/v-zaporozhskoj-biblioteke-speli-bardy
104. В запорожской библиотеке пройдет лекция, посвященная Фредерику Шопену
http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-zaporozhskoj-biblioteke-projdet-lekcziya-posvyashhennaya-frederiku-shopenu-37784/
105. В обласній бібліотеці ім. Горького відбулась зустріч рятувальників зі школярами регіону. http://uanews.zp.ua/incident/2015/04/17/38184.html
106. В Запорожье на аукционе продадут фотоальбом - чтобы сироты могли покупаться в море
http://iz.com.ua/zaporoje/75604-v-zaporozhe-na-aukcione-prodadut-fotoalbom-chtoby-siroty-mogli-pokupatsya-v-more.html
107. В запорожской библиотеке пройдет творческая выставка педагогов. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/v-zaporozhskoj-biblioteke-projdet-tvorcheskaya-vyistavka-pedagogov-19838/
108. ФОТОФАКТ: День «Beatles» в Запорожье собрал много гостей. http://golos.zp.ua/novosti/fotofakt-den-beatles-v-zaporozhe-sobral-mnogo-gostej/
109. Гиревой спорт. Встреча в библиотеке. http://www.vv.com.ua/news/86322
110. В Запорожье продадут фотовыставку, чтобы вывезти сирот на море
http://1news.zp.ua/v-zaporozhe-prodadut-fotovystavku-chtoby-vyvezti-sirot-na-more/
111. Запорожцы смогут пообщаться с представителями ОБСЕ. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhczyi-smogut-poobshhatsya-s-predstavitelyami-obse-41666/
112. В запорожской библиотеке поселилось «ОБСЕ кафе». http://iz.com.ua/zaporoje/80736-v-zaporozhskoy-biblioteki-poselilos-obse-kafe.html
113. Запорожцам покажут фильмы путешествующего фестиваля документального кино. http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhczam-pokazhut-filmyi-puteshestvuyushhego-festivalya-dokumentalnogo-kino-47250/
114. Запорожцев приглашают поучаствовать в шахматной викторине . http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/zaporozhczev-priglashayut-pouchastvovat-v-shaxmatnoj-viktorine-34666/
115. Идейные наследники Гагарина: Запорожские школьники отметили день космонавтики (ФОТО). http://golos.zp.ua/novosti/obshhestvo/idejnyie-nasledniki-gagarina-zaporozhskie-shkolniki-otmetili-den-kosmonavtiki-foto-23350/