Вы здесь

Для тех, кто ищет работу

Секрет поиска работы

 


900808
65.524.0
В67

Волкова, Т.Р.
 Секреты поиска работы / Т.Р.Волкова, А.В.Мишин. – М. : Генезис, 2003. – 125с. – Психология для жизни. – 18грн.25к.


И31734
81.432.1
Д58

Довгорук, Л.Я.
 Ділова англійська мова (додаток: "Англо-український та українсько-англійський словник економічних та ділових термінів") : навч. посіб. / Л.Я. Довгорук / За ред. Шевченко О.Л. – К. : Парітет-інформ, 2003. – 395 с. – 966-96293-1-4


905837
65.524
Ф28

Фауст, Б.,Фауст М.
 Как выгодно себя продать: [Сумейте выделиться в толпе. Получите желаемую работу. Сделайте впечатляющую карьеру] / Билл Фауст, Майкл Фауст; Пер. с англ.С.Варламов; Предисл. к рус.изд.И.А.Чеховских. – СПб. : Нева, 2003. – 192с. – На пути к успеху. – 20грн.95к.


911140
67.9(4Укр)305
К23

Карлицький, С.М.
 Трудове право України : Навч. посібник для вузів / С.М. Карлицький. – К. : Прецедент, 2004. – 216с. – Юридична б-ка. – 16грн.

 

 Запорожью нужны столяры, токари и экономисты // Комсомольская правда - Днепр. – 2005. – № 61


И32306
81.432.1
Г60

Голденков, М.А.
 Современный деловой и разговорный английский / М.А. Голденков. – Минск; М. : Асар: Модерн-А, 2004. – 112 с. – (ил.). – 985-6070-99-6


914542
65.050.010
К14

Казначевская, Г.Б.
 Менеджмент : Учеб. пособие для сред. проф. образования / Г.Б. Казначевская. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 352с. – Сред. проф. образование. – 26грн.64к.


Бр
67.9(4Укр-4Зап)308
П61

 Посібник по програмі попередження торгівлі людьми "Збережемо головний національний скарб" в Запорізькій області / Управління у справах сім'ї та молоді Зап. облдержадміністрації, Міжнарод.жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна", Зап. благодійна організація "Дитячо-юнацький та молодіжний клуб "ДАН". – Запоріжжя : [б. в.], 2004. – 8 с. – 1 грн. 50 к.67.9(4Укр)305
З-19

 Закон України "Про зайнятість населення": За станом на 16 червня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 28 с. – Закони України. – 3грн.30к.


933439
65.524
К16

 Как написать деловое письмо в иностранную компанию / Adams media corporation; Пер. с англ.Т.О.Сухоруковой. – М. : АСТ: Астрель, 2007. – 752 с. – 103грн.50к.


933601
67.9(4Укр)300
Б91

Бурдейна, А.В.
 Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи / А.В. Бурдейна. – К. : Видавець Фурса С.Я., 2006. – 72 с. – Правовий всеобуч населення. – 18грн.37к.

 

Башук, Л.П.
 Психодіагностика мотиваційних чинників працевлаштування молоді / Л.П. Башук // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 12. – С. 58-63.

 

Башук, Л.П.
 Порівняльна характеристика мотиваційних чинників працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку / Л.П. Башук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 50-54


838634
51.24
З-46

 Здоровье и выбор профессий : (Медико - биологический аспект профессиональной консультации) / Гос. служба занятости. – Запорожье : Днепров. металлург, 1996. – 67 с. – 100000 крб.

 

Плескач, В.Ю.
 Основні аспекти регіональної динаміки ринку праці / В.Ю. Плескач // Статистика України. – 2009. – № 4. – С. 72-76. – Бібліогр.: 9 назв.

 

Воронка, Г.
 Виробничо-тренувальне працевлаштування студентів у Канаді та Великобританії / Г. Воронка // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 23-24.

 

Крайнякова, Е.
 Зайнятість та форми працевлаштування в умовах сучасної економічної кризи / Е. Крайнякова, С. Войтович // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 172-180. – Бібліогр.: 15 назв.


И34450
81.432.1
Б30

Бахов, І.С.
 English for your career : Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І.С. Бахов, Л.А. Люлька, І.В. Редзюк / МАУП. – К. : Персонал, 2009. – 380 с. – 978-611-02-0002-8 ; Бібліогр. : с. 376-377.

 

 Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки (трудове право та соц. захист) : [бібліогр. список]. – Запоріжжя : ЗОУНБ ім. Горького, 2011. – 25 джерел.

 

 The great dismatch : The future of jobs // The Economist. – 2011. – № 37. – P. 1-18 (special report).


972713
65.9(4Укр)240
Р93

Рибальченко, О. М.
 Збірник тестів поліграфної перевірки / О. М. Рибальченко, В. В. Василенко, І. М. Козуб. – Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2014. – 78 с. – (табл.). – Бібліогр.: с. 75 (11 назв). – 25 грн.

 

Кліх, Л.
 Орієнтація підготовки магістрів на сферу працевлаштування / Л. Кліх // Вища школа. – 2014. – № 8. – С. 27-34. – Бібліогр.: 5 назв.

 

Смолярова, М. Л.
 Стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць / М. Л. Смолярова // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 3. – С. 59-62. – Бібліогр. : 13 назв.