Вы здесь

Cноски

1. Индустриальное Запорожье. -1993.-23 вересня 
2. ЗОДА, Ф.56, оп.1, од.збер.181, арк.142-143;"Красный библиотекарь".-1938.-N 10. -C.56
3. ЗОДА, Ф.56, оп.1, од.збер.214, арк.229-230
4. ЗОДА
5. ЗОДА
6. Лист Е.Л.Міндаліна-А.Ї.Бельцеру. -1994. -19 грудня (зберігаеться в архіві Бібліотеки)
7. Там же
8. Новь.-1922.-14 січня
9. ЗОДА, Ф.56, оп 1, од. збер.478, арк.61
10. ЗОДА, Ф. Р-758, оп.1, од. збер.321, арк.341
11. ЗОДА. Ф. Р-758, оп.1., од. збер. 1340, арк.53
12. ЗОДА. Ф. Р-758, оп.1., од.збер. 308, арк.5
13.Красное Запорожье. -1929. -1 квіт.
14. ЗОДА. Ф. Р-758, оп.1., од.збер. 1320, арк.6
15. Червоне Запоріжжя, - 1933 -12 квітня
16. Селянське життя. -1929. - 22 травня
17. Червоне Запоріжжя. -1939. - 9 березня
18. Большевик Запорожья. - 1941. - 4 січня
19. Червоне Запоріжжя. -1939. -15 грудня
20. Із виступу на урочистостях з нагоди 90-річчя Бібліотеки (грудень 1994 р.)
21. Архів ЗОУНБ ім.О.М.Горького
22. Червоне Запоріжжя. -1951. -18 травня
23. Соціалістична культура. - 1957
24. Запорізька правда.-1964. - 22 груд.
25. Советское фото. - 1973. - №2. -С.45
26. Бальцер А.1. Скарбниця людських знань//3апорізька правда. - 1975.-IX січ.; Жук В.І. Имени Великого Буревестника//Индустриальное Запо-І""жье-1975. -16 січ.
27. Индустриальное Запорожьн. - 1980. -13 янв.
28. Запорізька правда. - 1980.14 січ.
29. Дані за 1998 р. наведені упорядником
30. Советская библиография. -1959. - №2; Библиотекарь. -1958. - № 3; Пропаганда технической литературы в библиотеках. М, 1956; Технічну
книгу- в маси. -Харків, 1957; Культурно-освітня робота. -1951, -№11;
Краєзнавство в бібліотеці. - Київ, 1965