Бібліотечне краєзнавство

Л. Богослов,
директор Кам' янсъко-Днiпровсъкого ЦБС

3 ICTOPIЇ БІБЛІОТЕК КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

Історія бібліотек могла б стати дуже промовистим коментарем до вcieї icтopiї людства - його духовного, інтелектуального зростання з усіма злетами й провалами , здобутками i втратами. Доля біблютеки, хоч i не завжди прямо, але чутливо i безпомилково відбивае долю суспільства. Це ми можемо побачити i на прикладі icторії бібліотек Кам'янсько-Дніпровського району.

Першу бібліотеку міста було споруджено в 1897 році на прохання повітового i губернського земств про відкриття у кожному селі біблютеки на честь укладення шлюбу царя Миколи II (1895 р.). На кошти €.М.Панкеева -землевласника i власника лісопильного заводу у м. Каховка, було збудовано примщення i придбано літературу. Книжковий фонд бібліотеки налічував до 2 тис. книг. У цьому ж poцi земство вдарило бібліотеки у селах Дніпровка та Водяне, у кожній було понад тисячі книг та брошур переважно релігійного змісту. А у 1898 poцi за клопотанням учителів в ceлi Велика Знам'янка було організовано невеличку народну бібліотеку, що налічувала 2050 книжок такого ж змісту.

Під час Жовтневої революції та громадянської війни бібліотеки практично перестали функціонувати. Після закінчення громадянської війни почалося відродження бібліотек згідно з відповідними рішеннями радянського уряду, в яких великого значения в культурному будівництва надавалося саме розвитку бібліотечної справи. В 1922 -1923 pp. значну популярнють здобули відкриті комсомоль-цями сільбуди: тут читалися лекції, відбувалися вистави, влаштовувалися атеїстичні вечори-диспути, випускалися стінгазети тощо. При сільбудах працювали i бібліотеки.

В 1930 році в Кам'янці, у приміщенні колишньої церковної сторожки, було також організовано бібліотеку. Першими и організаторами були Гучкова €лизавета Юхимівна та Корнеева Одарка Михайлівна. Напередодні Великої Вітчизняної війни в бібліотеці було 7,5 тис. книг. У середині 30-х років у Кам'янці-на-Дніпрі функціонують районні бібліотеки для дорослих; та дітей, профспілкова,
чотири шкільних 6i6лioтеки, ixній загальний фонд перевищуе 20 тис. видань.

Напередодні війни В селах району вже діє мережа бібліотек: в с. Велика Знам'янка - 3 бібліотеки з книжковим фондом 5 тис. книг, у с. Дшпровка - п'ять клубних бібліотек з фондом 3 тис. прим., а в с. Водяне - дві бібліотеки з фондом 7 тис. прим. книг.
Під час німецько-фашистської окупації майже всі книжкові фонди та бібліотечне устаткування було знищено. У повоеєнний час бібліотеки почали відковлювати свою діяльність. У районному центрі працівники принесли з дому столи, стільці, шафи та обладнали бібліотеку, місцеві жителі повернули 456 книг, які були врятовані всі пожежі під час війни.

У наступні роки бібліотечні фонди постійно поповнюються новими книгами. Про це повідомляє районна газета „Ударник" під рубрикою "В библиотеке снова новинки". В 1957 році бібліотеку переведено до приміщення колишнього райкому партії.

У 60 - 70 роки XX століття змінюється ocвітній i культурний рівень трудящих. До послуг населения району -розгалужена мережа бібліотек різних систем з багатогалузевими книжковими фондами. Бібліотеки активно залучають до читання нових користувачів, організують обслуговування працівників на фермах, у бригадах, від-кривають пункти видачі у невеликих населених пунктах.
У серпні 1980 року в районі відбулася централізація бібліотек системи Міністерства культури: 33 установи (у т.ч. 27 сільських) були об'єднані в едину ЦБС. Першим и директором стала Н.В. Пухова, згодом протягом десяти років систему очолювала Заярнюк Зоя Харитонівна.

За роки свого існування у склада ЦБС відбувалися значні зміни. Так, в 1987 році відокремилися дві бібліотеки м.Енергодар (у зв'язку зi створенням самостійної мережі), а в 1991 році було закрито три філії через непридатність їхніх примщень. У цьому ж році до складу ЦБС приєдналися 3 профсгалкові бібліотеки (після децентралізації системи профспілкових бібліотек).
В 1993 році система зменшилася на 9 бібліотек у зв'язку з утворенням Велико-Білозерської ЦБС, а у 1996 році через скорочення штатів було закрито дві установи із 3-х приєднаних профспілкових закладів. Сучасна районна централізована" бібліотечна система складається iз 18 філій, із них - 15 сільських. Книжковий фонд налічує близько 255 тис. примірників, щорічно біблютеками обслуговується 25 тис. читачів, їм видається понад 550 тис. книг та періодичних видань. За останні десять poків бібліотекам нашого району довелося пережити великі труднощі, як i всій бібліотечній сфері, але вони залишилися осередками культури i дозвілля, головними інформаційними центрами своїx міст i сіл. Це стало можливим завдяки професіоналізму персоналу бібліотекарів, які люблять свою справу i віддають їй все свое уміння.